Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Výška minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2021 nemení, pri jeho valorizácii platí osobitný postup

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Od 1. januára 2021 sa výška minimálneho dôchodku nemení a je určená priamo v zákone o sociálnom poistení. Suma minimálneho dôchodku je tak v tomto roku rovnaká ako v roku 2020. Poberateľ, ktorého dôchodok je po valorizácii od 1. januára 2021 nižší ako zákonom stanovený minimálny dôchodok, bude teda z dôvodu „zmrazenia“ minimálneho dôchodku poberať minimálny dôchodok naďalej v nezmennej sume.

Vzhľadom na časté otázky poberateľov minimálnych dôchodok Sociálna poisťovňa opätovne pripomína, že pri samotnom každoročnom zvyšovaní (valorizácii) dôchodkov platia pre oblasť minimálnych dôchodkov osobitné postupy.

Poberateľovi minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2021 zvyšuje (valorizuje) jeho pôvodne vypočítaný dôchodok. Ten sa porovnáva s minimálnym dôchodkom a ak je jeho dôchodok nižší ako minimálny dôchodok, dôchodcovi sa naďalej vypláca minimálny dôchodok. Je to pre neho výhodnejšie. Zároveň platí spomínané „zmrazenie“ sumy minimálneho dôchodku na úroveň roku 2020. Ak je po zvýšení – valorizácii – dôchodku jeho suma vyššia ako suma minimálneho dôchodku platná od 1. januára 2021, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa dôchodcovi vypláca jeho dôchodok. Ten je totiž vyšší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

Príklad, keď dôchodok po valorizácii zostáva na úrovni minimálneho dôchodku: Dôchodca k 31. decembru 2020 poberal minimálny dôchodok v sume 334,30 eur, pričom suma jeho vlastného starobného dôchodku k tomuto dátumu bola 285,10 eur. Od 1. januára 2021 sa mu zvýšil – valorizoval – jeho starobný dôchodok o 9,40 eur na sumu 294,50 eur. Táto suma je nižšia ako suma minimálneho dôchodku. Preto tomuto dôchodcovi naďalej aj od 1. januára 2021 patrí minimálny dôchodok v sume 334,30 eur.

Podrobnejšie informácie o minimálnom dôchodku od 1. januára 2021 sú zverejnené tu: Minimálny dôchodok od roku 2021.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.