Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Výška Prvej pomoci rastie, o podporu je možné žiadať do konca apríla

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo na udržanie zamestnanosti k 31. marcu 2022 zamestnávateľom a SZČO už zhruba 2,44 miliardy eur. Úrady práce k rovnakému dátumu uzavreli cez 218 tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Február je posledným mesiacom, za ktorý je možné požiadať o finančnú podporu cez nástroje „Prvej pomoci“, a to do konca apríla 2022. Uplatňuje sa rozšírený rámec „Prvá pomoc +“ a zároveň aj možnosť využiť opatrenie 3B. Od marca platí zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit. Ministerstvo práce taktiež pripravilo projekt na udržanie pracovných miest aj pre SZČO, na ktorých sa Kurzarbeit nevzťahuje. Pilotný projekt sa uplatní zatiaľ za marec. Viac sa dočítate v 23. aktualizácii komentára o sociálnej pomoci rodinám a pracujúcim v čase pandémie z dielne Inštitútu sociálnej politiky.

Najčerstvejšia aktualizácia prezentuje zatiaľ čiastkový pohľad na čerpanie za február 2022, súčasne poskytuje upresnené dáta o čerpaní za predchádzajúce mesiace. Maximum v uhrádzanej sume počas tretej vlny pandémie sa dosiahlo v decembri. Údaje za január a február signalizujú postupný útlm v čerpaní. Od novembra sa dynamicky upravuje odvetvová štruktúra vyplácanej „Prvej pomoci“. Za január čerpali najviac „Prvej pomoci“ firmy z odvetvia priemyselnej výroby a stavebníctva. Pomoc na jedného zamestnanca pokračuje v opatrnom raste, čo signalizujú aj februárové údaje. Až viac ako štvrtina januárovej „Prvej pomoci“ smerovala zasiahnutým subjektom prostredníctvom opatrenia 3B pre podniky s najviac 49 zamestnancami a s poklesom tržieb najmenej 40 %.

Finančná pomoc na zamestnanca rastie od októbra

Ešte za október pripadala na jedno pracovné miesto finančná pomoc vo výške zhruba 351 eur. „ Prechod na atraktívnejší rámec „Prvá pomoc +“ za november a nasledujúce mesiace má pozitívny vplyv na výšku príspevku. Aktualizovaný decembrový údaj presiahol 516 eur a za január sa dostal na hranicu 543 eur. Predbežné februárové čísla sú z tohto pohľadu taktiež pozitívne, a to 550 eur, pričom očakávame ďalšiu korekciu tohto ukazovateľa,“ uvádza v tejto súvislosti analytik Matúš Baliak z Inštitútu sociálnej politiky.

Odvetvová štruktúra sa dynamicky mení


Odvetvie priemyselnej výroby dominovalo z pohľadu čerpanej sumy v období apríl až október 2021, s podielom mesačne od 21 po 39 %. Zmena nastala za november, keď sa k priemyselnej výrobe pridalo odvetvie ubytovacích a stravovacích služieb s rovnakým relatívnym zastúpením (18 %). Za december sa do pozície najväčšieho beneficienta dostali podniky pôsobiace v ubytovacích a stravovacích službách nasledované veľko- a maloobchodom s podielom na úrovni zhruba 21 %, resp. 18%. Za január sa situácia opäť zmenila. Dostupné údaje naznačujú návrat podnikov z priemyselnej výroby spolu so stavebníctvom, kam smeruje takmer 18 % pomoci. Predbežne za február sú najintenzívnejšie čerpajúcim odvetvím podniky pôsobiace v stavebníctve, avšak očakávame dodatočné korekcie.

Za január sa vyplatila viac ako štvrtina „Prvej pomoci“ cez opatrenie 3B

Znovuzavedenie možnosti čerpania cez opatrenia 3B pre mikro a malé podniky za december a nasledujúce mesiace mení intenzitu využívania zvyšných opatrení, stále však dominuje opatrenie 2. Hneď za december sa podľa aktualizovaných údajov vyplatilo cez 3B zhruba 22 % „Prvej pomoci“. Cez opatrenie 2 a 3A sa vyplatilo takmer 40, resp. 30 %. Intenzita čerpania cez 3B za január ešte vzrástla a presiahla štvrtinu, kým cez 3A sa vyplatila menej ako štvrtina. Cez opatrenie 2 smerovalo ďalších približne 46 %. Februárové čísla signalizujú mierny útlm čerpania cez opatrenie 3B, avšak očakávame dodatočné posuny vo využívaní jednotlivých opatrení.

Viac sa o čerpaní „Prvej pomoci“ dočítate v aktualizovanom komentári Inštitútu sociálnej politiky TU

O Inštitúte sociálnej politiky

Inštitút sociálnej politiky je hlavný analytický a poradný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Venuje sa analýzam sociálnych politík, politík zamestnanosti a trhu práce, aby vláde aj širokej verejnosti prinášali spoľahlivé odporúčania, ktoré vedú k tvorbe kvalitných verejných politík.

Viac informácií nájdete na https://institutsocialnejpolitiky.sk/


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.