Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2022 je 15 648 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využíva pri výpočte minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie. Jeho hodnota za rok 2022 je 15 648 eur.

Všeobecný vymeriavací základ sa používa pri výpočte výšky poistného zamestnancov, zamestnávateľov, povinne poistených SZČO a dobrovoľne poistených osôb pre rok 2024. Stanovený všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využije aj pri výpočte dôchodkových a ďalších dávok – nemocenských, úrazových, garančných a dávok v nezamestnanosti. Prostredníctvom všeobecného vymeriavacieho základu sa určí aj vymeriavací základ poistencov štátu.

Všeobecný vymeriavací základ za rok 2022 je určený ako súčin hodnoty priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2022 a čísla 12, čiže 1 304 x 12 = 15 648.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.