Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Vyšší záujem o daňový bonus na zaplatené úroky

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Čoraz viac daňovníkov s hypotékou si uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky. Vlani za zdaňovacie obdobie roku 2020 tak urobilo 23.581 daňových subjektov v celkovej výške 5,6 milióna eur, čo medziročne predstavuje nárast o 1,7 milióna eur. Využiť túto nepriamu formu podpory od štátu v oblasti bývania môžu daňovníci aj v tomto roku. Potrebné je však predložiť potrebné dokumenty k ročnému zúčtovaniu dane, prípadne k daňovému priznaniu.

Daňový bonus na zaplatené úroky predstavuje nepriamu formu podpory štátu do oblasti bývania a jej popularita rastie každým rokom. Zatiaľ čo ešte v roku 2018 si ho uplatnilo 7072 daňových subjektov, vlani ich počet vrástol na 23.581. Rastie pritom aj suma uplatneného bonusu. Daňové subjekty si za obdobie rokov 2018-2020 uplatnili nárok na zníženie dane v celkovej výške 10,7 milióna eur . Priemerná výška uplatnenia nároku na zníženie dane bola v období rokov 2018-2020 vo výške 234,17 eura.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si daňové subjekty môžu uplatniť opäť i v tomto roku, a to buď v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Dôležité je nepremeškať lehoty. V prípade ročného zúčtovania je potrebné k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania predložiť zamestnávateľovi aj potvrdenie o zaplatených úrokoch vystavené bankou, najneskôr do 15. februára tohto roka a v žiadosti vyplniť všetky predpísané náležitosti. Povinnosť predložiť potvrdenie o zaplatených úrokoch z banky platí aj v prípade podania daňového priznania v ustanovenej lehote, pričom toto potvrdenie je povinnou prílohou daňového priznania.

Potrebné je tiež splniť zákonom stanovené podmienky v čase podania žiadosti o úver na bývanie. Kľúčovou je najmä vek žiadateľa, ktorý je najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o úver a maximálna príjmová hranica, ktorá je vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie. Znamená to, že ak daňovník podpisoval zmluvu o úvere vlani, jeho mesačný príjmový strop pre uplatnenie daňového bonusu je 1472,90 eur v hrubom. Následne si daňovník môže znížiť svoju daň z príjmov o sumu vypočítaného daňového bonusu na zaplatené úroky. Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur, pričom výška daňového bonusu sa určí ako 50% zaplatených úrokov v zdaňovacom období najviac však 400 € za rok.

Tabuľka: Kumulatívne údaje o počte a celkovej výške daňového bonusu na zaplatené úroky

  2018 2019 2020
počet DS s uplatneným bonusom 7 072 15 233 23 581
suma uplatneného bonusu 1 204 811,71 € 3 901 210,06 € 5 639 143,49 €

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.