Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Vzrástol počet pracovnoprávnych sporov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo spravodlivosti SR Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Vývoj na trhu práce zasiahnutom pandémiou koronavírusu mohol významne ovplyvniť aj nápad vecí na súdy v pracovnoprávnej agende. Podľa štatistík Analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR vzrástol v roku 2020 medziročne (2019-2020) počet podaní v tejto agende o 28,3 %. Takýto vývoj je nezvyčajný, ide o výraznú zmenu a nemožno vylúčiť príčinnú súvislosť medzi pandémiou, rastom miery nezamestnanosti a nápadu pracovnoprávnych sporov.

Na zabránenie šírenia koronavírusu Slovenská republika prijala od marca 2020 viaceré opatrenia na zníženie mobility, ktoré obmedzili výrobu, zavreli gastro prevádzky, služby či ubytovacie zariadenia. Kým v januári 2020 nezamestnanosť na Slovensku dosahovala 4,98 percenta, v apríli sa počet nezamestnaných zvýšil na 6,6 percenta (177,8-tisíca ľudí bez práce). Bol to najvyšší medzimesačný nárast nezamestnanosti v roku 2020, konkrétne 14,7 percent viac nezamestnaných ako v apríli predchádzajúceho roku (o 22,8-tisíca nezamestnaných viac). Miera nezamestnanosti sa ku koncu roka ustálila na úrovni sedem percent.

V máji 2020 sa zároveň významne zvýšil aj nápad vecí v pracovnoprávnej agende. Na súdy prišlo 154 pracovnoprávnych žalôb, čo je mesačne najviac podaní za obdobie rokov 2018 až 2020. Bol to kalendárny mesiac nasledujúci po najvyššom medziročnom náraste nezamestnanosti v minulom roku. Možno preto predpokladať, že väčšina žalobných návrhov bude súvisieť s ukončením pracovného alebo obdobného právneho vzťahu medzi účastníkmi. V poradí druhý a tretí najvyšší nápad v sledovanom období bol zaznamenaný v auguste a júni 2020, keď bolo na súdy podaných 145 a 130 pracovnoprávnych žalôb.

Viac informácií je možné nájsť v zverejnenom komentári Analytického centra MS SR  „Pracovnoprávne spory počas COVID-19 vzrástli“.

Analýze vývoja na súdoch vo vybraných agendách  vrátane pojednávaní počas pandemického roka 2020 sa bude Analytické centrum MS SR podrobnejšie venovať v pripravovanej správe, ktorej publikáciu predpokladáme v druhej polovici mája 2021.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.