Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v auguste 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

V auguste väčšina veľkých odvetví už dosiahla reálny rast miezd, zamestnanosť zotrvala v medziročnom poklese

Tempo rastu nominálnych miezd v auguste predbehlo infláciu, v 9 z 10 sledovaných odvetví zárobky už reálne vzrástli. Medziročne nižšia zamestnanosť pretrvala vo väčšine odvetví.

Priemerná nominálna mesačná mzda1) v auguste 2023 medziročne vzrástla vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach, až v 7 bolo tempo rastu dvojciferné. Najviac, o 17,5 % sa zvýšili mzdy v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, zamestnanci tohto odvetvia zarobili v auguste v priemere 726 eur, najmenej z mesačne sledovaných odvetví. O viac ako 12 % rástla mzda vo veľkoobchode na 1 432 eur a v stavebníctve na 1 035 eur. O vyše 11 % narástli zárobky v maloobchode (1 093 eur) a vo vybraných trhových službách (1 378 eur). O vyše 10 % sa zvýšili platy v predaji a oprave motorových vozidiel na 1 370 eur a v doprave a skladovaní na 1 307 eur.

Mzdy takmer vo všetkých sledovaných odvetviach v auguste 2023 odolali inflácii a predbehli rast cien. Až v 9 z 10 sledovaných odvetví reálne mzdy medziročne vzrástli. Najvýraznejšie, takmer o 8 % sa zvýšili v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, úroveň rastu o 3 % prekročili vo veľkoobchode a v stavebníctve. V ostatných odvetviach sa medziročný rast reálnych miezd pohyboval od 0,1 % v ubytovaní do 2,4 % v maloobchode. K reálnemu poklesu zárobkov prišlo len v informáciách a komunikácii, a to o 1,7 %.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (122 kB), alebo vo formáte PNG (43 kB).

V súhrne za osem mesiacov roka 2023 nominálna mesačná mzda vzrástla vo všetkých 10 sledovaných odvetviach, dvojciferne až v 8 z nich. Najviac sa zvýšila v odvetviach s nízkymi zárobkami: v ubytovaní o 16,1 % na 1 062 eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 14,2 % na 698 eur a v stavebníctve o 13,8 % na 1 005 eur.

Reálne mzdy sa od začiatku roka zvýšili len v ubytovaní, v  činnostiach reštaurácii a pohostinstiev ako aj v stavebníctve. V ostatných siedmich odvetviach reálne mzdy ešte medziročne klesli.

Medziročný vývoj zamestnanosti

Zamestnanosť2) v slovenskom hospodárstve bola v auguste 2023 medziročne nižšia v 6 z 10 sledovaných odvetví ekonomiky. V najväčšom zamestnávateľskom odvetví – v priemysle3) ubudlo medziročne 0,5 % zamestnancov. Pokles pretrváva s výnimkou tohtoročného marca už 18 mesiacov. Z ďalších odvetví s vysokým počtom pracovníkov pokles zamestnanosti pretrval  aj vo vybraných trhových službách a v maloobchode. Najvýraznejší medziročný úbytok zamestnancov o 4,1 % evidovali reštaurácie a pohostinstvá.

Z väčších odvetví si rastúci trend zamestnanosti udržalo stavebníctvo o 0,6 %, z menších  informácie a komunikácia o 1,4 %, ako aj predaj a oprava motorových vozidiel o 1 % či ubytovanie o 4,5 %.

V súhrne od začiatku roka 2023 sa počet zamestnancov medziročne zvýšil len v 4 z 10 sledovaných odvetví, a to v stavebníctve, informáciách a komunikácii, ubytovaní  a v predaji a oprave motorových vozidiel.

Poznámka: Údaje o zamestnanosti a mzdách sú získavané z mesačných podnikových zisťovaní a sú predbežné.

  • 1) mzdy sú bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov
  • 2) zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia
  • 3) Štatistický úrad SR upozorňuje používateľov, že spolu so zverejnením údajov za jún 2023 realizoval revíziu hodnôt za odvetvia priemysel ako aj doprava a skladovanie (od roku 2008) na základe dodania nových údajov a priznania chyby od spravodajských jednotiek v jednom odvetví

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.