Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v marci 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

S poklesom reálnych miezd naďalej zápasí väčšina odvetví

Zamestnanosť sa zvýšila vo väčšine sledovaných sektorov, len v troch z nich prišlo k jej zníženiu. Rast nominálnych miezd naprieč ekonomikou mierne spomalil, ale zrýchlilo sa tempo poklesu reálnych miezd. Oproti minulému roku si mierne prilepšili len odvetvia s najnižšími zárobkami.

Počet zamestnaných osôb1) sa zvýšil v marci 2023 v 6 spomedzi 10 sledovaných odvetví ekonomiky. Pokračoval výrazný rast zamestnanosti v odvetví ubytovania, pričom sa stále iba dopĺňali voľné pozície po zamestnancoch prepustených počas pandémie. V informáciách a komunikácii počet zamestnaných osôb vzrástol o 2,4 %, v reštauráciách a pohostinstvách o 1,1 %, v ostatných odvetviach ich rast neprekročil 1 %.

Najväčší zamestnávateľ – priemysel mal zamestnanosť rovnakú ako v marci 2022, čím sa prerušilo rok trvajúce obdobie poklesu počtu zamestnancov. Rovnako ako vo februári pokračoval pokles zamestnaných osôb v troch odvetviach, a to vo vybraných trhových službách, veľkoobchode a v doprave a skladovaní.

V prvom štvrťroku 2023 sa zvýšil počet zamestnaných osôb v 7 z 10 sledovaných odvetví. Najviac stúpol v ubytovaní o 7,1 %, nasledovalo odvetvie informácií a komunikácie s rastom o 2,5 %. V ostatných odvetviach zamestnanosť rástla do 1 %. Zamestnanosť medziročne nižšiu o 3 % mali vybrané trhové služby, veľkoobchod o 1,2 % a  priemysel o 0,6 %.

Medziročný vývoj priemernej mzdy

Vo všetkých desiatich odvetviach ekonomiky tempo medziročného rastu priemernej nominálnej mesačnej mzdy2) v marci 2023 spomalilo. Tak ako minulý mesiac najviac vzrástli mzdy v odvetviach s najnižšími zárobkami – v reštauráciách a pohostinstvách o 18 % na 700 eur, stavebníctve o 15 % na 1 000 eur a v ubytovaní o 15 % na 1 038 eur. Najpomalšie rástli mzdy v odvetví s dlhodobo najvyššími zárobkami, a to v informáciách a komunikácii o takmer 6 % na 2 617 eur.

Vysoká inflácia i počas marca okresala nominálne zárobky, takže reálne mzdy boli medziročne nižšie v 7 z 10 sledovaných odvetví. Najviac sa prepadli v informáciách a komunikácii o 7,8 %, v doprave a skladovaní o 5,7 % a v priemysle o 5,1 %. Reálna mzda sa zvýšila v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,8 % a veľmi mierne v ubytovaní a v stavebníctve (zhodne o 0,2 %).Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (102 kB), alebo vo formáte PNG (103 kB).

 

Nominálna mesačná mzda v prvom štvrťroku 2023 vzrástla vo všetkých sledovaných odvetviach, pričom vo väčšine odvetví rástla dvojciferným tempom. Najviac sa zvýšila v ubytovaní, až o jednu pätinu, najmenej v informáciách a komunikácii o 7,4 %. Reálne mzdy sa od začiatku roka zvýšili len ubytovaní o 5 % a činnostiach reštaurácii a pohostinstiev o 1,5 %. V ostatných ôsmich odvetviach prišlo k ich poklesu od 0,3 % v stavebníctve do 6,7 % v informáciách a komunikácii.

Poznámka: Údaje o zamestnanosti a mzdách sú získavané z mesačných podnikových zisťovaní a sú predbežné.

  • 1) zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia
  • 2) mzdy sú bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.