Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach vo februári 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Zamestnanosť vo väčšine sledovaných odvetví rástla, ale až štyri odvetvia zaznamenali úbytok zamestnancov. Najviac zamestnancov ubudlo vo vybraných trhových službách. Napriek rýchlemu rastu nominálnych miezd reálne viac zarábali iba zamestnanci troch odvetví s najnižšími mzdami.

Počas februára 2023 medziročne vzrástol počet zamestnaných osôb1) v 6 spomedzi 10 sledovaných odvetví ekonomiky. Zamestnanosť najvýraznejšie rástla v ubytovaní, a to o viac ako 8 %. Počet zamestnaných v tomto odvetí sa zvyšuje už jeden a pol roka, pričom sa stále iba dopĺňa stav zamestnancov, o ktorých prišli zatvorené ubytovacie zariadenia počas pandémie. V sektore informácií a komunikácie počet zamestnaných osôb stúpol o takmer 3 %. V ostatných odvetviach rast zamestnanosti neprekročil 2 %.

Naopak, počet zamestnaných osôb sa znížil o 2,7 % vo vybraných trhových službách, do 1 % vo veľkoobchode, doprave a skladovaní a tiež v priemysle. V odvetví priemyslu, ktorý poskytuje prácu najväčšiemu počtu osôb, zamestnanosť posledný rok nepretržite klesá.

Počas prvých dvoch mesiacov roka 2023 zamestnanosť medziročne vzrástla v 7 z 10 sledovaných odvetví, najvýraznejšie v ubytovaní o 6,9 %. Počet zamestnaných osôb nad 2 % sa zvýšil aj v informáciách a komunikácii a v predaji a oprave motorových vozidiel. Zamestnanosť poklesla o viac ako 3 % vo vybraných trhových službách, do 1 % v priemysle a veľkoobchode.

Medziročný vývoj priemernej mzdy

Priemerná nominálna mesačná mzda2) vo februári 2023 medziročne zrýchlila tempo rastu vo všetkých desiatich odvetviach ekonomiky. Najmenej, o 8,7 %, rástla v odvetví s najvyššími mzdami – v informáciách a komunikácii (2 322 eur), najviac v sektore ubytovania o 22 % (1 002 eur). O viac ako 15 % stúpli mzdy v odvetviach s najnižšími zárobkami – v reštauráciách a pohostinstvách (683 eur) a v stavebníctve (928 eur). V ostatných odvetviach mzdy rástli od 10,3 do 14,3 %.

Vysoký rast spotrebiteľských cien (inflácia) však spôsobil, že reálne mzdy medziročne klesli vo väčšine sledovaných odvetví. Najviac sa prepadli v informáciách a komunikácii o 5,8 %, v priemysle o 4,4 % a vo vybraných trhových službách o 3 %. Reálna mzda vzrástla iba v troch sektoroch, o 5,7 % v ubytovaní, a do jedného percenta v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev a rovnako aj v stavebníctve.

Ilustračný obrázok - Graf

Siahnite si obrázok vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (118 kB) alebo vo formáte PNG (43 kB).

Nominálna mesačná mzda za dva mesiace roka 2023 sa v priemere v jednotlivých sledovaných odvetviach medziročne zvýšila od 8,3 do 24,2 %. Tlaku vysokej inflácie odolali len odvetvia ubytovania a činností reštaurácií a pohostinstiev. Mzdy v ubytovaní v kumulatíve boli vyššie až o 7,7 %, v reštauráciách a pohostinstvách o 0,8 %. V ostatných ôsmich odvetviach zamestnanci dostávali reálne menej ako pred rokom. Najviac, o vyše 6 %, sa reálne mzdy medziročne prepadli v informáciách a komunikácii. Pokles reálnych miezd vyšší ako 4 % bol  zaznamenaný aj v priemysle a vybraných trhových službách. Vysokou infláciou boli najmenej zasiahnuté zárobky v stavebníctve, reálne poklesli o iba 0,7 %.

Poznámka: Údaje o zamestnanosti a mzdách sú získavané z mesačných podnikových zisťovaní a sú predbežné.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.