Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach vo februári 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Nominálne mzdy rástli vo všetkých odvetviach, v niektorých však naďalej klesala zamestnanosť

Nominálne mzdy boli medziročne vyššie naprieč všetkými odvetviami, dvojciferným tempom rástli v 3 z nich. Aj reálny rast miezd zaznamenalo až 9 odvetví, mierne zaostávanie na úrovni pol percenta bolo iba v informáciách a komunikácii. Zamestnanosť bola medziročne vyššia v 6 z 10 mesačne sledovaných odvetví, nižšie počty zamestnancov evidoval priemysel, obchod aj doprava.

Priemerná nominálna mesačná mzda vo februári 2024 bola medziročne vyššia vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach. Dvojciferným tempom rástla v troch z nich, a to v doprave a skladovaní o 13 %, priemysle o 12,6 % a v ubytovaní o 10,9 %. Po zohľadnení vplyvu inflácie, ktorá pomaly klesá, mzdy rástli aj reálne, a to vo všetkých odvetviach okrem informácií a komunikácie. Reálny rast miezd sa pohyboval od necelých 4 % vo veľkoobchode a stavebníctve do viac ako 9 % v doprave vrátane skladovania. Rast reálnych miezd nad 9 % bol naposledy zaznamenaný v januári 2023 v sektore ubytovania. 

Štatistický úrad SR upozorňuje, že od údajov za január 2024 boli prepočítané všetky absolútne hodnoty a hodnoty medziročných indexov za zamestnanosť a mzdy z dôvodu metodických úprav – Zatrieďovanie podľa činnostných jednotiek podniku2) (PDF - 220 kB). Zmena sa dotýka všetkých mesačných ukazovateľov odvetvových štatistík – absolútnych hodnôt aj indexov.

Ilustračný obrázok - Graf

Vo februári 2024 zamestnanosť2) rástla v 6 z 10 mesačne sledovaných odvetví. Najvyššie prírastky počtu zamestnancov nad úrovňou 3 % mali vybrané trhové služby a informácie s komunikáciou. Pomalším tempom od 0,5 % do 2,5 % rástla zamestnanosť v stavebníctve, v predaji a oprave vozidiel, v sektore reštaurácií a pohostinstiev či v ubytovaní. Posledné dva roky klesala zamestnanosť v priemysle, aktuálne bola nižšia o 2 %. Pokles pracovnej sily o 1,6 % vykázali zhodne tiež veľkoobchod aj maloobchod, o 1 % sa znížila zamestnanosť v doprave vrátane skladovania.

V prvých dvoch mesiacoch roka 2024 rástli nominálne mzdy vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach. Dvojciferným tempom nad 11 % rástli mzdy v priemysle a doprave spolu so skladovaním. Reálne mzdy v 9 odvetviach boli v medziročnom pluse, a to v rozpätí od 2,4 % do 7,7 %. Inflácii zatiaľ neodolali len mzdy v informáciách a komunikácii, klesli o 1,2 %.

Zamestnanosť od januára do februára rástla v šiestich odvetviach, najrýchlejšie vo vybraných trhových službách a informáciách s komunikáciou. Medziročne nižšie počty zamestnancov evidoval priemysel, veľkoobchod, maloobchod ako aj doprava a skladovanie.

Poznámka: Údaje o zamestnanosti a mzdách sú získavané z mesačných podnikových zisťovaní a sú predbežné.

1) mzdy sú bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov

2) od publikovania dát za január 2024 bol prepočítaný celý časový rad údajov z dôvodu úpravy metodiky: prechod na nové bázické obdobie (z r. 2015 na r. 2021); uplatňovanie princípu zatrieďovania vybraných ukazovateľov podľa činnostných jednotiek podniku

3) zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.