Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín prinesie pracovnú silu do nedostatkových profesií

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR identifikovalo niektoré profesie s chýbajúcou pracovnou silou a vyvíja úsilie o selektívne otvorenie trhu práce pre vybrané skupiny zamestnancov z cudziny. V tejto súvislosti vláda SR prijala nariadenia, ktoré umožňujú jednoduchšie získavanie národných víz pre vybrané kvalifikácie. V dôsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine bolo dnes (23.3.) na vláde SR schválené doplnenie jedného z nariadení. Rozširuje sa okruh krajín pôvodu občanov tretích krajín, ktorým budú udeľované národné víza.

1. apríla 2022 nadobúdajú účinnosť dve nariadenia vlády SR, ktorými sa spúšťa zrýchlená schéma udeľovania národných víz (tzv. D víza) pre zjednodušený prístup vodičov (č. 520/2021) a vysokokvalifikovaných zamestnancov (č. 521/2021) z tretích krajín na slovenský trh práce. Regulácia pracovnej mobility z tretích krajín je zabezpečená stanovením kvót pre jednotlivé povolania.

Nariadenie vlády č. 520/2021 sa týka udeľovania národných víz pre vodičov autobusov a vodičov kamiónovej vnútroštátnej aj medzinárodnej dopravy. Pôvodne sa víza mali vzťahovať na občanov Ukrajiny, Srbska a Bieloruska. Z dôvodu vyhlásenia brannej povinnosti pre občanov Ukrajiny sa na návrh ministerstva práce schválilo doplnenie ďalších krajín – Severomacedónska republika, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Gruzínsko, Arménsko a Moldavsko. Výber krajín vychádza zo štatistických údajov o najčastejších krajinách pôvodu občanov tretích krajín v predmetných povolaniach a tiež z kultúrnej a jazykovej blízkosti. Okruh krajín sa rozširuje s cieľom zabezpečenia dostatočného počtu zamestnancov v profesiách s dlhodobým nedostatkom pracovnej sily.

Po udelení víz (až do vyčerpania kvót), budú môcť byť vybrané pracovné miesta obsadené štátnym príslušníkom tretej krajiny bez udeleného prechodného pobytu na účel zamestnania, ale zamestnávateľ bude mať v uvedených prípadoch informačnú povinnosť prostredníctvom informačnej karty pri vzniku ako aj zániku pracovného pomeru.

Cieľom politík na podporu pracovnej mobility je zmierniť narastajúci demografický tlak a prilákať ľudský kapitál nevyhnutný na ekonomický rast Slovenska. Pri úprave legislatívnych podmienok zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR spolupracujeme s ministerstvom vnútra a ministerstvom zahraničných vecí.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.