Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnávatelia a SZČO: Blíži sa splatnosť odloženého poistného za júl 2020 – do 30. septembra 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Podnikateľským subjektom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré počas pandémie v minulosti požiadali Sociálnu poisťovňu o odklad poistného za mesiac júl 2020, sa blíži odložená splatnosť tohto poistného. Povinnosť jeho úrady uplynie 30. septembra 2022. Sociálna poisťovňa ich na tento termín upozorní pripomínajúcim e-mailom.

Pri úhrade poistného za kalendárny mesiac júl 2020 je potrebné uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 072020. Následne úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Čísla účtov pobočiek. Potrebné je tiež použiť správny variabilný symbol.

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch posiela SZČO a zamestnávateľom e-mailové správy, v ktorých ich priamo upozorní na úhradu odložených platieb poistného za mesiac júl 2020 do 30. septembra 2022. Ide o ústretovú službu Sociálnej poisťovne, ktorá pomáha podnikateľom predísť situácii s nedoplatkami na poistnom. Upozornenia dostanú tie subjekty, ktorým Sociálna poisťovňa zaslala aj e-mailovú notifikáciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu splatnosti poistného, teda na nich eviduje emailový kontakt. V prípade neuhradenia odloženého poistného bude Sociálna poisťovňa zo zákona povinná predpísať penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále vymáhať.

Ďalšie termíny splatnosti po odklade poistného nájdete tu: Odklad poistného – termíny splatnosti


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.