Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnávatelia a SZČO: Ďalšie predĺženie lehoty splatnosti odloženého poistného za marec, máj, jún a júl 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktoré schválila 14. decembra 2020, sa opäť posúva splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiac marec 2020, máj 2020, jún 2020 a júl 2020. Poistné na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO za tieto „pandemické mesiace“ je splatné až do 30. júna 2021.

Pôvodne bola lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za tieto mesiace do 31. decembra 2020.

Upozorňujeme, za nariadenie vlády nadobudne účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov.

Odvádzatelia, ktorí predložili Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie, preukazujúce splnenie podmienok pre možnosť odkladu splatnosti poistného za mesiac marec 2020, máj 2020, jún 2020 a júl 2020, už nemusia predkladať Sociálnej poisťovni ďalšie čestné vyhlásenie k predĺženiu splatnosti za tieto mesiace, ani žiadne iné dokumenty.

K predĺženiu splatnosti na 30. jún 2021 na základe nariadenia vlády dôjde automaticky.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.