Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnávatelia musia kontrolovať zamestnancov po návrate z rizikových krajín

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Bratislava 1. septembra (TASR) – Zamestnávatelia sú od začiatku septembra povinní kontrolovať, či zamestnanci po návrate z rizikových krajín absolvovali povinnú desaťdňovú izoláciu zakončenú negatívnym testom na ochorenie COVID-19, alebo vyžadovať potvrdenie o prekročení štátnej hranice SR staršie ako desať dní. Pokiaľ sa zamestnanci takýmto potvrdením nepreukážu, nesmie ich zamestnávateľ pustiť na pracovisko alebo do prevádzky a musí ich nahlásiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ).

 "Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ďalej podotýka, že prevádzkovateľ nie je povinný požadovať preukázanie uvedených povinností od všetkých uvedených osôb, ale iba od tých, u ktorých má vedomosť, prípadne odôvodnené podozrenie, že im táto povinnosť vznikla," uviedol ÚVZ vo zverejnenom opatrení. Za odôvodnené podozrenie možno podľa úradu považovať napríklad nástup do zamestnania, dni pracovného voľna či služobnú cestu.
      "Predpokladá sa, že prevádzkovateľ vyvinie všetku náležitú snahu o zistenie skutočnosti, či pracovníkovi takáto povinnosť v zmysle opatrení ÚVZ vznikla," dodal úrad. Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške až do 20.000 eur.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.