Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnávatelia musia odovzdávať výkazy za zamestnancov aj v čase koronakrízy

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v máji odoslala 9 349 SMS a e-mailov, v ktorých upozornila 5 687 zamestnávateľov na neodovzdané povinné mesačné výkazy za zamestnancov. Išlo o výkazy za marec 2020. Na základe upozornenia 1 030 zamestnávateľov zaslalo do Sociálnej poisťovne mesačný výkaz poistného, čo je viac ako 18 %.

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že sú povinní pravidelne zasielať mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne. Vykázať poistné a predložiť mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sú povinní aj v prípade, že v čase pandémie si úhradu poistného odložili (za marec, za máj) alebo ho majú odpustené (za apríl). Na tejto povinnosti sa nič nezmenilo, poistné treba vykazovať v zákonom stanovených termínoch, v rovnakej štruktúre a forme. Zachovaný zostáva aj spôsob vykazovania, čiže zamestnávateľ vykazuje poistné za zamestnávateľa aj za zamestnanca. Napriek tomu, že má odložené alebo odpustené odvody za časť zamestnávateľa, nevykazuje z tohto dôvodu nulové poistné, keďže za zamestnanca poistné naďalej uhrádzal a uhrádza.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.