Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnávatelia, pozor na zmeny pri zamestnancoch s tzv. odvodovou úľavou – výnimka sa už skončila

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia si pri platení poistného mohli do konca februára uplatniť tzv. odvodovú úľavu. Mohli tak urobiť za zamestnancov, ktorí boli predtým evidovaní na úrade práce najmenej 12 mesiacov alebo mali trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov. Táto výnimka sa však od 1. marca 2022 skončila. Zamestnávatelia preto majú povinnosť zamestnanca, ktorý bol do 28. februára 2022 zamestnancom s tzv. odvodovou úľavou, prihlásiť do Sociálnej poisťovne, resp. odhlásiť ho v prípade, ak sa jeho pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer už skončil.

Zamestnávateľ má najneskôr do 2. apríla 2022 tieto povinnosti voči Sociálnej poisťovni:

  • prihlásiť na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti zamestnanca, ktorý bol zamestnancom s tzv. odvodovou úľavou do 28. februára 2022 a jeho pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer trvá aj po 28. februári 2022,
  • prihlásiť na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti zamestnanca, ktorý bol do 28. februára 2022 zamestnancom s tzv. odvodovou úľavou a jeho pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer trval aj po 28. februári 2022 a skončí pred 1. aprílom 2022 a zároveň odhlásiť tohto zamestnanca z týchto poistení.

Zamestnávateľ takýchto zamestnancov prihlasuje/odhlasuje na sociálne poistenie prostredníctvom Registračného listu FO. Ak pripadne koniec lehoty na plnenie si uvedených povinností na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší pracovný deň.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.