Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnávatelia: Sociálna poisťovňa pripravila nový manuál pre správne vypĺňanie formulárov

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Chyby pri oznamovaní údajov a platení poistného patria k opakujúcim sa nedostatkom v komunikácii zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou a spôsobujú problémy obom stranám. Sociálna poisťovňa preto v záujme zlepšenia komunikácie pripravila pre zamestnávateľov užitočnú pomôcku v podobe prezentácie. Prevedie ich jednotlivými situáciami a ukážkami správneho vypĺňania formulárov. Táto online prezentácia nahrádza v súčasnej pandemickej situácii semináre a školenia, ktoré momentálne nie je možné uskutočňovať prezenčne tak ako minulosti.

Nachádza sa tu: Ako eliminovať chyby pri vypĺňaní formulárov.

Sociálna poisťovňa pravidelne zaznamenáva veľké množstvo chýb zamestnávateľom pri platení poistného a oznamovaní údajov. Nová názorná pomôcka môže zamestnávateľom pomôcť eliminovať chyby, splniť si zákonnú povinnosť a vyhnúť sa tak sankciám. Prípadné nejasnosti tiež odporúčame vždy a včas prekonzultovať s príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.