Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnávatelia v potravinárstve a v živočíšnej výrobe budú pol roka platiť nižšie odvody za svojich zamestnancov

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia v potravinárstve a v živočíšnej výrobe nebudú musieť šesť mesiacov platiť časť sociálnych odvodov za svojich zamestnancov. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudne účinnosť 1. augusta 2023. Prvýkrát nebude zamestnávateľ platiť poistné za august 2023 a naposledy za január 2024. Zamestnávateľ bude v tomto období platiť iba poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie. Naďalej však bude mať vykazovaciu povinnosť aj vo vzťahu k poistnému za zamestnávateľa. Sociálna poisťovňa dotknutým zamestnávateľom odporúča, aby si skontrolovali a prípadne aktualizovali svoj zverejnený SK NACE kód.

Podľa tohto zákona zamestnávateľ vykonávajúci hlavnú ekonomickú činnosť*) vo vybraných triedach divízii SK NACE REV 2**) nebude povinný za obdobie od 1. augusta 2023 do 31. januára 2024 odvádzať poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca.

Ide o poistné:

 • na nemocenské poistenie,
 • na starobné poistenie,
 • na invalidné poistenie,
 • na poistenie v nezamestnanosti,
 • na financovanie podpory
 • do rezervného fondu solidarity

Zamestnávateľ bude v tomto období platiť iba poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie.

„Odvodová úľava“ sa týka zamestnávateľov vykonávajúcich hlavnú ekonomickú činnosť v sekcii:

 • A – POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV,
 • v divízii 01, skupine 01.4 triedy: 01.41, 01.42, 01.45, 01.46, 01.47
 • C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
 • v divízii 10, triedy: 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.61, 10.71, 10.73, 10.81, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 10.91
 • v divízii 11, trieda 11.07

Takýto zamestnávateľ nebude platiť poistné za všetkých svojich zamestnancov.

Zamestnávateľ nebude platiť poistné z vymeriavacieho základu za kalendárny mesiac najviac v sume 700 eur (ide o sumu minimálnej mzdy pre rok 2023, pričom táto suma sa použije aj za január 2024), a to aj vtedy, ak zamestnávateľ spĺňa podmienky iba časť kalendárneho mesiaca (napr. zamestnávateľ vznikne/zanikne v priebehu mesiaca).

Ak ide o zamestnávateľa, ktorého zamestnanec si uplatnil odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) - 200 eur, resp. odvodovú odpočítateľnú položku pri sezónnej práci (OOP-SP) - 605,50 eur, tak poistné neplatí z rozdielu sumy 700 eur a OOP, resp. OOP-SP (t. j. 700– 200 = 500 eur, resp. 700 – 605,50 = 94,50 eur). To znamená, že v konečnom dôsledku zamestnávateľ nebude platiť uvedené poistné spolu z oboch odvodových úľav zo sumy 700 eur.

Prvýkrát nebude zamestnávateľ platiť poistné za august 2023, ktoré by inak mal zaplatiť v septembri 2023 a naposledy za január 2024, ktoré by inak mal zaplatiť vo februári 2024.

Zamestnávateľ má naďalej vykazovaciu povinnosť aj vo vzťahu k poistnému za zamestnávateľa.

Sociálna poisťovňa pripomína zamestnávateľom, že na účely posúdenia uvedenej „odvodovej úľavy“ bude vychádzať výlučne z údajov SK NACE zverejnených v registri právnických osôb, preto zamestnávateľom, ktorých sa odvodová úľava týka, odporúča, aby si svoj zverejnený SK NACE skontrolovali, resp. aktualizovali.

*) Hlavnou ekonomickou činnosťou je ekonomická činnosť zapísaná v rozhodujúcom období Štatistickým úradom Slovenskej republiky v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

**) SK NACE  prideľuje Štatistický úrad podnikateľským subjektom spolu s IČO a sú zverejnené v Registri právnických osôb.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.