Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Živnostníci a SZČO: Sociálna poisťovňa zverejnila kalkulačku na informatívny výpočet poistného od 1. júla 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna  poisťovňa pripravila na svojej webovej stránke kalkulačku pre informatívny výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) od 1. júla 2023. Podľa nej živnostníci a ostatné SZČO zistia, či im vznikne od 1. júla 2023 (resp. od 1. októbra 2023) povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie a zároveň si môžu vypočítať aj jeho výšku.

Do kalkulačky SZČO najprv vloží údaj o príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (príjmy bez odpočítania výdavkov). Kalkulačka po kliknutí na Vypočítaj oznámi, či SZČO k 1. júlu 2023 (resp. k 1. októbru 2023) vzniklo alebo naďalej trvá povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, alebo jej poistenie zaniklo. V prípade, že je SZČO povinná platiť poistné, pokračuje v jeho výpočte po kliknutí na Vypočítaj vymeriavací základ. Následne postupuje tak, ako ho vedie kalkulačka v návode. V prípade, že SZČO pozná svoj vymeriavací základ, môže do kalkulačky zadať iba tento údaj. Po kliknutí na Vypočítaj kalkulačka vyráta poistné na sociálne poistenie.

Kalkulačka sa nachádza na webe Sociálnej poisťovne: Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. júla 2023.

Výpočet v kalkulačke je informatívny. Sociálna poisťovňa bude do 21. júla 2023 písomne informovať SZČO o zmene v ich poistení – teda o vzniku, zániku alebo pokračovaní povinnosti platiť poistné. Prvú platbu za júl 2023 je potrebné uhradiť do 8. augusta 2023. Sociálna poisťovňa bude následne v októbri podobne informovať aj tie SZČO, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.