Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Živnostníci s odloženým daňovým priznaním dostávajú oznámenia o novom poistnom

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch zasiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o vzniku/zániku/trvaní sociálneho poistenia a o zmene výšky ich odvodovej povinnosti. Oznámenia súvisia s odloženými daňovými priznaniami za rok 2019, ktoré SZČO v dôsledku pandemickej situácie mohli daňovým úradom minulý rok podať v predĺženej lehote do 2. novembra 2020. Sociálna poisťovňa im odvodovú povinnosť posúdila k 1. februáru 2021, pričom poistné v novej výške musia za február 2021 uhradiť do 8. marca 2021.

Oznámenia dostane tento mesiac 63 448 SZČO, z toho listom 55 636 živnostníkov a ďalších 7 812 do e-schránky cez ústredný portál verejnej správy.

V prípade pochybností ohľadom platenia poistného môžu SZČO kontaktovať svoju pobočku Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenské centrum na číslach 0906 171 989, 02 3247 1989.

Živnostníkom a ostatným SZČO, ktoré daňové priznania podávali Finančnej správe SR v pôvodnej lehote do konca marca 2020, už takéto oznámenia Sociálna poisťovňa zaslala v júli 2020.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.