Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Životné minimum sa zvyšuje o 2,2%

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: portál MPSVaR

Životné minimum aj tento rok porástlo. Jeho suma sa pre prvú plnoletú fyzickú osobu zvýšila na 214,83 eura, pre druhú plnoletú fyzickú osobu na 149,87 eura a pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa na 98,08 eura mesačne. Životné minimum, ako aj príspevky a dávky naň naviazané stúpnu o 2,2%.

Sumy životného minima sa upravili vynásobením koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Ten bol podľa údajov Štatistického úradu za rozhodujúce obdobie (t. j. apríl 2020/apríl 2019) 1,022.

V percentuálnom vyjadrení to predstavuje, že nielen životné minimum, ale aj dávky naň naviazané, sa zvýšia o 2,2%.

Sumy životného minima sa upravili nasledovne:

  • suma 210,20 eura mesačne sa upravila na 214,83 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • suma 146,64 eura mesačne sa upravila na 149,87 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • suma 95,96 eura mesačne sa upravila na 98,08 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa.

 Životné minimum sa upravilo k 1. júlu t.r., avšak dávky naň naviazané sa upravia buď k júlu 2020 alebo k januáru 2021 v závislosti od toho, ako úpravu tej - ktorej dávky, príspevku, stanovuje príslušná legislatívna norma.

 

Valorizácia príspevkov a dávok (.PDF)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.