Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zmena výplatných termínov úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty v decembri 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty na zmenu decembrových výplatných termínov. Z dôvodu prípravy valorizácie od 1. januára 2021 Sociálna poisťovňa vyplatí úrazové renty a pozostalostné úrazové renty patriace za mesiac december 2020 nasledovne:

  • renty s dátumom výplaty 1. decembra 2020 budú na výplatu poukázané dňa 1. decembra 2020
  • renty s dátumom výplaty 2. až 5. decembra 2020 budú na výplatu poukázané dňa 4. decembra 2020
  • renty s dátumom výplaty 6. až 20. decembra 2020 budú na výplatu poukázané dňa 7. decembra 2020

Prvý výplatný termín rent v roku 2021 (1. január 2021) Sociálna poisťovňa zrealizuje o deň skôr, dňa 31. decembra 2020.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.