Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zmena zákona prinesie zvýšenie daňového bonusu, ale aj zdanenie 13. a 14. platu

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 21. decembra (TASR) – V budúcom roku sa musia zamestnávatelia aj zamestnanci pripraviť na zmeny, ktoré priniesla novela zákona o dani z príjmov. Od 1. januára sa menia viaceré ustanovenia tohto zákona, ktoré upravujú nielen nepeňažné príjmy na dopravu zamestnanca zo strany zamestnávateľa, ale aj výšku daňového bonusu na dieťa či úhradu na kúpeľnú starostlivosť. To, čo zamestnávateľov nepoteší a je skôr demotivujúce, je odmeňovanie formou 13. a 14. platov, uviedla v pondelok spoločnosť Elanor, ktorá sa zaoberá informačnými systémami pre oblasť ľudských zdrojov.

Jednou z nadchádzajúcich zmien je rozšírenie okruhu príjmov oslobodených od dane, ku ktorým pribúdajú aj príjmy poskytnuté ako nepeňažné plnenie zamestnancovi zo strany zamestnávateľa "za účelom zabezpečenia dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce a späť". "Úhrnná suma predstavuje najviac 60 eur mesačne. Ak nepeňažné plnenie vypočítané z prostriedkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom prepočítaných na jedno miesto v motorovom vozidle presiahne sumu 60 eur, do základu dane, resp. čiastkového základu dane sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu. Ide o zjednodušenie podmienok oslobodenia tohto nepeňažného príjmu," skonštatoval výkonný riaditeľ Elanor Slovakia Ivan Zizič.

Od začiatku budúceho roka sa mení aj výška daňového bonusu. Pre deti do šesť rokov sa ponecháva daňový bonus v dvojnásobnej výške, to znamená 46,44 eura. Pre deti od šesť do 15 rokov je zvýšenie daňového bonusu vo výške 1,7 násobku, a to od 1. júla budúceho roka na 39,47 eura.

Zizič pripomenul, že podľa pôvodného návrhu novely mali rodičia nezaopatrených detí nad 19 rokov stratiť nárok na daňový bonus na dieťa, čo však nakoniec parlament neschválil, a tak pre nezaopatrené deti do 25 rokov bude nárok na základnú sumu daňového bonusu vo výške 23,22 eura. Zvýšený daňový bonus na deti do 15 rokov má byť podľa Ziziča pravdepodobne kompenzáciou plánovaného zrušenia plošnej dotácie na obedy pre deti v materských a základných školách.

Nepriaznivý vplyv na podnikateľské prostredie bude mať podľa Ziziča zrušenie oslobodenia 13. a 14. platov od sociálnych odvodov, zdravotných odvodov a dane z príjmov zo závislej činnosti. Poslednýkrát sa oslobodenie uplatní pri poskytnutí peňažného príjmu pri príležitosti vianočných sviatkov v tohtoročnej novembrovej mzde. "Pozitívom je, že príspevky na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa sú z hľadiska odvodov a daní ponechané aj naďalej bez zmeny," dodal Zizič.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.