Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zmena zdravotnej poisťovne

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

V súčasnom období vrcholí boj zdravotných poisťovní o nových klientov/poistencov. Posledný termín na podanie prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2022 je 30. september 2021.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v tejto súvislosti a na základe poznatkov z riešenia podnetov na zmenu zdravotnej poisťovne v predchádzajúcom období apeluje na poistencov, aby pristupovali k zmene zdravotnej poisťovne uvážene, berúc do úvahy predovšetkým svoj zdravotný stav a z toho vyplývajúcu reálnu potrebu zdravotníckych služieb.  Ponúkané benefity vybranej zdravotnej poisťovne úrad odporúča overiť si na webovom sídle príslušnej zdravotnej poisťovne, a to najmä podmienky za akých ich zdravotná poisťovňa uhradí poistencovi a prehodnotiť ich z hľadiska druhu, prínosu a potreby pre jeho osobu. Dôležitým faktorom je tiež informácia, či ošetrujúci všeobecný lekár alebo lekári špecializovanej ambulantnej starostlivosti, u ktorých je poistenec liečený, sú v zmluvnom vzťahu s vybranou zdravotnou poisťovňou.    
      
Poistencom úrad ďalej odporúča, aby v rámci prepoisťovacej kampane vykonávanej na rôznych miestach, napr. v obchodných centrách, verejných, kultúrnych a športových podujatiach, resp. prostredníctvom obchodných zástupcov ponúkajúcich rôzne iné služby (napr. služby Slovenského plynárskeho priemyslu a pod.) boli obozretní pri poskytovaní svojich identifikačných údajov a dokladov neznámym osobám. Je dôležité, aby sa poistenci riadne oboznámili pri podpisovaní rôznych predkladaných dokumentov prezentovaných napr. ako dotazník o službách zdravotnej poisťovne s ich obsahom, pretože tieto môžu byť následne zneužité nielen pre účely prepoistenia, ale aj inak.

Poistencom zároveň úrad pripomína, že prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2022, ktorú už poistenec podal, má právo vziať späť bez uvedenia dôvodu do 30. septembra 2021.
      
 © TASR. Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.