Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zmena životného minima od 1. júla 2024 ovplyvní exekučné zrážky z dôchodku a priznanie predčasného starobného dôchodku a od 1. januára 2025 aj garantovanú sumu minimálneho dôchodku

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Od 1. júla 2024 sa mení suma životného minima z 268,88 eura na 273,99 eura mesačne. Táto zmena ovplyvní aj rozhodovaciu činnosť Sociálnej poisťovne pri výkone exekučných zrážok z dôchodku a pri posudzovaní nárokov poistencov na priznanie predčasného starobného dôchodku. Zmeny sumy životného minima bude mať od 1. januára 2025 vplyv aj na garantovanú sumu minimálneho dôchodku.

Exekučné zrážky z dôchodkovej dávky

V súvislosti so zvýšením sumy životného minima sa od 1. júla 2024 zvyšuje minimum, ktoré musí poberateľovi dôchodku po vykonaní exekučných zrážok zostať. O týchto zmenách bude Sociálna poisťovňa aj tento rok informovať každého dotknutého poberateľa dôchodku písomnou informáciou. Poberatelia dôchodkov ju dostanú v priebehu augusta 2024 a okrem iného bude obsahovať aj predpokladaný dátum ukončenia exekučných zrážok z dôchodku.

Ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému (teda poberateľovi dôchodku), je 140 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu, t. j. 383,58 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 191,79 eura mesačne.

Ak ide o prednostnú pohľadávku (okrem výživného na maloleté dieťa), základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, je 273,99 eura mesačne, čo je 100 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Na každú osobu, ktorej poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 136,99 eura mesačne.

Ak sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa, základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, je 115,07 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 95,89 eura mesačne.

K 31. máju 2024 evidovala Sociálna poisťovňa 19 920 poberateľov dôchodkov s exekučnou zrážkou.

Nová hranica nároku na predčasný starobný dôchodok

Zmena sumy životného minima od 1. júla 2024 ovplyvní aj nároky poistencov na priznanie predčasného starobného dôchodku. Nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne po 30. júni 2024 iba vtedy, ak suma predčasného starobného dôchodku presiahne 1,6 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Nárok na predčasný starobný dôchodok od 1. júla 2024 teda vznikne od sumy 438,40 eura mesačne.

Nové sumy dôchodkov zvýšených na sumu minimálneho dôchodku

Zmena sumy životného minima bude mať od 1. januára 2025 vplyv aj na sumu garantovaného minimálneho dôchodku. Najnižšia hranica minimálneho dôchodku, a to za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia, sa zvýši z 389,90 eura mesačne na 397,30 eura mesačne.

Tabuľku garantovaných súm minimálnych dôchodkov podľa získaných rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového obdobia, ktorá bude platiť  od 1. januára 2025, zverejnila Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke TU: https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/dochodkove-poistenie/minimalny-dochodok/dalsie-informacie/suma-minimalneho-2

Aktuálne platná tabuľka garantovaných súm minimálnych dôchodkov, ktorá platí v tomto roku, je na webovej stránke Sociálnej poisťovne dostupná TU:

https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/dochodkove-poistenie/minimalny-dochodok/dalsie-informacie/suma-minimalneho-1


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.