Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zmenu zdravotnej poisťovne treba nahlásiť zamestnávateľovi do 8. januára

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Zmenu zdravotnej poisťovne od nového roka treba oznámiť svojmu zamestnávateľovi najneskôr do ôsmich dní od zmeny, teda do 8. januára. Ak má poistenec viacerých zamestnávateľov, je potrebné túto zmenu oznámiť všetkým, pripomína Všeobecná zdravotná poisťovňa.

"O zmene informujte aj vášho ošetrujúceho lekára. Hlavne v prípade, ak máte schválenú alebo nedočerpanú liečbu v predchádzajúcej poisťovni, kde je potrebná žiadosť od ošetrujúceho lekára na pokračovanie liečby," uviedla manažérka komunikácie štátnej poisťovne Eva Peterová. Upozornila, že pokiaľ svoju povinnosť poistenec zanedbá, môže mu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou udeliť pokutu do výšky 331 eur.

Poistenec je tiež povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do 8. januára kalendárneho roka platiteľa poistného, ak sa zmenil po podaní prihlášky a nie je totožný s platiteľom na prihláške.

Zdravotná poisťovňa upozornila, že ak je poistenec samoplatcom zdravotného poistenia a poistné platí trvalým príkazom, nemal by zabudnúť na zmenu IBAN-u novej zdravotnej poisťovne. Odporúča skontrolovať aj výšku platieb. Od januára 2023 sa totiž zvýšila minimálna výška preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre samoplatiteľov a samostatne zárobkovo činné osoby na 84,77 eura.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.