Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zvýšenie príspevku na opatrovanie a osobnú asistenciu pocíti v tomto roku približne 76 400 poberateľov

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych, dostanú od 1. júla vyšší opatrovateľský príspevok. Prvé zvýšenie pocítia už v auguste, keď im bude vyplatený príspevok za mesiac júl. Opatrovateľ v produktívnom veku, ktorý opatruje jednu fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), tak dostane po novom príspevok vo výške čistej minimálnej mzdy pre tento rok, t. j. 508,44 eura mesačne. Zvyšuje sa aj hodinová sadzba osobnej asistencie a to na 4,82 eura.

Vláda SR na svojom ostatnom rokovaní schválila návrh nariadenia na zvýšenie hodinovej sadzby osobnej asistencie a výšky peňažného príspevku na opatrovanie z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Tí, ktorí pomáhajú ľuďom s ŤZP, tak dostanú vyšší príspevok, a to aj napriek zvýšeným výdavkom štátneho rozpočtu v súvislosti s pandémiou.

Opatrovateľovi v produktívnom veku, ktorý opatruje jednu fyzickú osobu s ŤZP, sa príspevok zvyšuje o 31,70 eura a dosiahne sumu čistej minimálnej mzdy pre tento rok, t. j. 508,44 eur mesačne. Ak opatruje dve a viac osôb, dostane viac o 42,16 eura, t. j. 676,22 eur mesačne. Ak opatrovanie jednej osoby s ŤZP vykonáva opatrovateľ poberajúci niektorú z dôchodkových dávok, dostane príspevok v polovičnej výške, t. j. 254,22 eur mesačne pri opatrovaní jednej osoby.

Zvýšenie hodinovej sadzby osobnej asistencie na výšku 4,82 eura predstavuje pri priemernom mesačnom rozsahu osobnej asistencie 140 hodín navýšenie príspevku na osobnú asistenciu o cca 89,6 eura mesačne.

Navýšenie opatrovateľského príspevku sa v tomto roku pozitívne dotkne približne 40 890 opatrovateľov v produktívnom veku a cca 23 700 opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku. Vyšší príspevok na osobnú asistenciu pocíti 11 820 poberateľov.

Osobná asistencia

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ŤZP pri stanovených činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent. Jej účelom je o. i. podporiť nielen sociálne začlenenie hendikepovaného človeka, ale aj jeho nezávislosť či podporiť jeho pracovné, vzdelávacie a voľnočasové aktivity. Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa stanoveného zoznamu činností, ktoré nemôže osoba s ŤZP vykonávať sama, a počtu hodín potrebných na ich vykonanie.

Viac informácií tu: Peňažný príspevok na osobnú asistenciu - MPSVR SR

Príspevok na opatrovanie

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť či realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít. Poskytuje sa osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie a je jej rodinným príslušníkom (napr. manželom, manželkou, rodičom, náhradným rodičom, súrodencom, nevestou, zaťom, alebo aj švagrom, švagrinou či neterou, alebo synovcom), alebo s ňou býva.

Výšky peňažného príspevku na opatrovanie upravuje zákon o kompenzáciách v závislosti od toho, či opatrovanie vykonáva osoba, ktorá poberá niektorú z dôchodkových dávok, resp. ju nepoberá (v tzv. produktívnom veku), od počtu opatrovaných fyzických osôb s ŤZP a od rozsahu poskytovaného opatrovania. V závislosti od týchto skutočností ustanovuje zákon o kompenzáciách peňažný príspevok na opatrovanie v siedmich výškach.

Viac informácií tu: Peňažný príspevok na opatrovanie - MPSVR SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.