Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zvýšenie životného minima od 1. júla ovplyvní exekučné zrážky z dôchodku aj nárok na predčasný dôchodok

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Od 1. júla 2021 sa mení suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 214,83 eura mesačne na 218,06 eura mesačne. Vyplýva to z Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré bolo zverejnené v Zbierke zákonov SR. Táto zmena pozitívne ovplyvní život dôchodcov, ktorí majú pre dlhy z minulosti exekútorom nariadené exekučné zrážky. Z dôchodku im v peňaženke po novom zostane viac, čo pocítia v augustovom výplatnom termíne dôchodku. Tí, čo plánujú odísť do predčasného starobného dôchodku, zasa musia rátať s tým, že sa im mierne zvýši hranica potrebnej sumy nároku na tento dôchodok. Zmena životného minima tak ovplyvní aj niektoré rozhodovacie činnosti Sociálnej poisťovne.

Exekučné zrážky z dôchodkovej dávky po zvýšení životného minima

Sociálna poisťovňa bude od júla 2021 väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyšší dôchodok. Spôsobí to zvýšenie minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať. Pri exekučnej zrážke mu tak Sociálna poisťovňa musí ponechať 100 % sumy životného minima. Znamená to, že po zrážke bude od 1. júla 2021 dostávať dôchodok vo výške najmenej 218,06 eura. Do 30. júna 2021 predstavuje životné minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu 214,83 eur mesačne.

Ak dôchodca, ktorý čelí exekúcii, okrem toho poskytuje aj výživné, základ dôchodku, ktorý mu musí zostať, sa zvýši o ďalších 50% životného minima na jednu vyživovanú osobu. Od 1. júla 2021 sa táto suma zvýši na 109,03 eura mesačne (dovtedy je vo výške 107,41 eura). Znamená to, že mu z dôchodku po zrážke musí zostať 327,09 eura (218,06 + 109,03 eura). Osobitne je stanovené základné minimum, ktoré musí dôchodcovi zostať vtedy, ak je zrážka z dôchodku výživným na maloleté dieťa.

Zvýšenie životného minima od 1. júla môže mať za následok aj ukončenie vykonávania exekučných zrážok z dôchodku. Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako minimum, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať. Neznamená to však, že exekúcia zanikla. Exekúcia naďalej existuje, len sa z nej nevykonávajú zrážky z dôchodku. O samotnej exekúcii a vykonávaní zrážok z dôchodkovej dávky nerozhoduje Sociálna poisťovňa, ale príslušný exekútor.

Po zmene životného minima od 1. júla 2021 vykoná Sociálna poisťovňa zrážky z dôchodku prvýkrát podľa uvedených pravidiel vo výplatnom termíne v auguste 2021, pričom dôchodcom vyplatí aj peniaze, ktoré budú za júl 2021 zrazené navyše. O zmene výšky exekučnej zrážky bude Sociálna poisťovňa dôchodcov písomne informovať.

Predčasný starobný dôchodok a zvýšenie životného minima

Zvýšenie životného minima ovplyvní aj nároky poistencov na priznanie predčasného starobného dôchodku. Jednou z viacerých podmienok vzniku nároku na tento druh dôchodkovej dávky je to, že suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, musí presiahnuť 1,2-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. V prípade, že si poistenec sporil v II. pilieri, tak vyšší ako 1,2-násobok životného minima musí byť súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera a predčasného starobného dôchodku z II. piliera. Od 1. júla 2021 tak bude platiť, že nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká od sumy 261,70 eur mesačne (do 30. júna 2021 je to 257,80 eur). Ak bude vypočítaná výška predčasného starobného dôchodku nižšia ako táto hranica, nárok na tento druh dôchodok poistencovi nevznikne.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.