Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zvýšenie životného minima od 1. júla ovplyvní exekučné zrážky z dôchodku aj nárok na predčasný starobný dôchodok

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od 1. júla 2022 sa mení suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 218,06 eura mesačne na 234,42 eura mesačne. Vyplýva to z návrhu Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Táto zmena pozitívne ovplyvní život dôchodcov, ktorí majú pre dlhy z minulosti exekútorom nariadené exekučné zrážky. Z dôchodku im v peňaženke po novom zostane viac, čo pocítia v augustovom výplatnom termíne dôchodku. Tí, ktorí plánujú odísť do predčasného starobného dôchodku, zasa musia rátať s tým, že sa im zvýši hranica potrebnej sumy nároku na tento dôchodok. Zmena životného minima tak ovplyvní aj niektoré rozhodovacie činnosti Sociálnej poisťovne.

Exekučné zrážky z dôchodkovej dávky po zvýšení životného minima

Sociálna poisťovňa bude od júla 2022 väčšine dôchodcom, ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, zasielať vyšší dôchodok. Spôsobí to zvýšenie minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať, a to v závislosti od toho, či pôjde o prednostnú alebo neprednostnú pohľadávku. Ak pôjde o prednostnú pohľadávku, Sociálna poisťovňa musí poberateľovi dôchodku ponechať 100 % sumy životného minima, t. j. 234,42 eura. Ak pôjde o neprednostnú pohľadávku, Sociálna poisťovňa bude povinná ponechať poberateľovi dôchodku 140 % sumy životného minima, t. j. 328,18 eura.

Ak dôchodca, ktorý čelí exekúcii, okrem toho poskytuje aj výživné, základ dôchodku, ktorý mu musí zostať, sa zvýši o ďalších 50 % životného minima na jednu vyživovanú osobu. Ak pôjde o prednostnú pohľadávku, je to suma 117,21 eura mesačne. Znamená to, že mu z dôchodku po zrážke prednostnej pohľadávky musí zostať 351,63 eura (234,42 + 117,21 eura). Ak dôchodca čelí exekúcii z neprednostnej pohľadávky a zároveň poskytuje výživné, základ dôchodku, ktorý mu musí zostať, sa zvýši o ďalších 50 % zo 140  % sumy životného minima na jednu vyživovanú osobu, t. j. o 164,09 eura. To znamená, že po zrážke neprednostnej pohľadávky musí poberateľovi dôchodku zostať 492,27 eura (328,18 + 164,09 eura).

Osobitne je stanovené základné minimum, ktoré musí dôchodcovi zostať vtedy, ak je zrážka z dôchodku výživným na maloleté dieťa.

Zvýšenie životného minima od 1. júla tak môže mať za následok aj ukončenie vykonávania exekučných zrážok z dôchodku. Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako minimum, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať. Neznamená to však, že exekúcia zanikla. Exekúcia naďalej existuje, len sa z nej nevykonávajú zrážky z dôchodku. O samotnej exekúcii a vykonávaní zrážok z dôchodkovej dávky nerozhoduje Sociálna poisťovňa, ale príslušný exekútor.

Po zmene životného minima od 1. júla 2022 vykoná Sociálna poisťovňa zrážky z dôchodku prvýkrát podľa uvedených pravidiel vo výplatnom termíne v auguste 2022, pričom dôchodcom vyplatí aj peniaze, ktoré budú za júl 2022 zrazené navyše. O zmene výšky exekučnej zrážky bude Sociálna poisťovňa dôchodcov písomne informovať.

Predčasný starobný dôchodok a zvýšenie životného minima

Zvýšenie životného minima ovplyvní aj nároky poistencov na priznanie predčasného starobného dôchodku. Jednou z viacerých podmienok vzniku nároku na tento druh dôchodkovej dávky je to, že suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, musí presiahnuť 1,2-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. V prípade, že si poistenec sporil v II. pilieri, tak vyšší ako 1,2-násobok životného minima musí byť súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera a predčasného starobného dôchodku z II. piliera. Od 1. júla 2022 tak bude platiť, že nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká od sumy 281,40 eur mesačne (do 30. júna 2022 je to 261,70 eur). Ak bude vypočítaná výška predčasného starobného dôchodku nižšia ako táto hranica, nárok na tento druh dôchodku poistencovi nevznikne.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.