Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Benefity zamestnancov z pohľadu daní

Kategória: Motivácia a benefity Autor/i: Accace k.s.

Zamestnanecké benefity sú určitou formou motivácie, či už od samého začiatku ako lákavá súčasť pracovnej ponuky inzerovanej spoločnosťou alebo ako dlhodobé výhody poskytnuté zamestnancom. Pod pojmom benefit si môžeme predstaviť rôzne formy vzdelávacích a oddychových aktivít, občerstvenie na pracovisku (nepeňažné benefity), ale aj 13. plat, podielové odmeny (peňažné benefity) –  skrátka všetko, čo je poskytnuté nad rámec mesačnej mzdy. Ako sa však benefity zamestnancov posudzujú z hľadiska daní?

Čo hovorí zákon? 

Podľa § 19 ods. 1 Zákona o dani z príjmov (ZDP) je možné uplatniť výdavky, ktoré limitujú osobitné predpisy (napr. Zákonník práce a Zákon o cestných náhradách) do daňových výdavkov len v takto stanovenom limite, s výnimkou prípadov, ak:

  • sú vyššie nároky dohodnuté v internom predpise či zmluve uzatvorenej medzi zamestnancom a zamestnávateľom podľa ustanovení Zákonníka práce (ZP) a
  • tieto vyššie nároky sú na strane zamestnanca zdaniteľným príjmom podľa § 5 ods. 1 a ods. 3 písm. d) ZDP.

Stravovanie zamestnancov

Povinnosť zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov ustanovuje § 152 ZP v znení neskorších predpisov. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť svojim zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy, a to najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja, v priebehu pracovnej zmeny, priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

Z pohľadu zamestnanca je v súlade s § 5 ods. 7 písm. b) ZDP od dane oslobodená:

  • hodnota stravy v nepeňažnej forme poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečeného prostredníctvom iných subjektov podľa § 152 ZP,
  • finančný príspevok na stravovanie poskytovaný zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 152 ZP.

Z uvedeného vyplýva, že pre zamestnanca sú oslobodené príspevky na stravovanie:

  • príspevok zamestnávateľa len do výšky 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa aktuálneho opatrenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR,
  • príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu, ktorý nie je limitovaný.

Upozornenie: Oslobodenie o dane nie je nie možné uplatniť na hodnotu stravy, ktorú zamestnávateľ poskytne zamestnancovi po pracovnej zmene a mimo spotreby na pracovisku, napr. teplé jedlo poskytnuté po pracovnej dobe počas firemných večierkov, teambuildingov, športových hier a pod.

Príklad: Zamestnávateľ zorganizoval firemnú akciu pri príležitosti 15 výročia od založenia firmy, ktoré sa konala po pracovnej zmene v prenajatých priestoroch hotela. Zamestnávateľ zabezpečil pre zamestnancov večeru a občerstvenie, ktoré financoval zo zdrojov sociálneho fondu. Nakoľko oslobodenie od dane v zmysle § 5 ods. 7 písm. b) a c) ZDP je možné uplatniť len na spotrebu na pracovisku, hodnota stravy a nápojov podávaných zamestnancom predstavuje zdaniteľný príjem pre zamestnancov podľa § 5 ods. 1 písm. f) a ods. 3 písm. d) ZDP.

Z pohľadu zamestnávateľa sú príspevky na stravovanie uznaným daňovým výdavkom, ak sú poskytované v súlade s § 152 ZP. Ak sa zamestnávateľ rozhodne poskytovať príspevky na stravovanie zamestnancov nad rámec ustanovení § 152 ZP, môže si uplatniť výdavky na stravovanie zamestnancov do daňových výdavkov za predpokladu, že presahujúcu sumu povinného príspevku zdaní zamestnancovi ako zamestnanecký benefit.

Ubytovanie zamestnancov

Daňovými výdavkami sú aj výdavky zamestnávateľa na ubytovanie pre zamestnancov v pracov

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.