Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Zamestnanecké akcie z hľadiska pracovného práva a v kontexte novely zákona o dani z príjmov

Kategória: Motivácia a benefity Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur., Counsel, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o. , JUDr. Simona Makúchová, Advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

V súčasnosti mnohí zamestnávatelia bojujú s problémom, ako získať a následne si aj udržať kvalitných zamestnancov. Základnými nástrojmi na získanie zamestnancov sú mzdy (fixná a variabilná) a rôzne benefity, či už finančného alebo nefinančného charakteru.

Ak by sme mali zamestnaneckú akciu definovať podľa § 118 Zákonníka práce, t. j. určiť, či ide alebo nejde o mzdu, nie je to úplne jednoznačné. Mzdou je totiž peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Zamestnanecká akcia je z hľadiska daňových predpisov nepeňažné plnenie, ale je to v každom prípade plnenie peňažnej hodnoty. Otázkou je, či je zamestnanecká akcia poskytovaná zamestnancovi za prácu. A tu môžu mať zamestnávatelia odlišný prístup – nadobudnutie zamestnaneckej akcie môže byť naviazané na výkon práce (počet odpracovaných dní, mesiacov rokov) alebo na „performance“, čiže výkon zamestnanca. Na druhej strane však môže na nadobudnutie zamestnaneckej akcie stačiť existencia pracovného pomeru, kde nie je zrejmé naviazanie na vykonanú prácu, resp. existencia iného zmluvného vzťahu s ohľadom na poskytovanie benefitov tzv. kontraktorom.

Vyššie uvedené rozlíšenie je dôležité s ohľadom na § 119 ods. 2 Zákonníka práce podľa ktorého zamestnávateľ dohodne mzdové podmienky, a to buď v kolektívnej zmluve, alebo v pracovnej zmluve. Pokiaľ teda má zamestnanecká akcia charakter plnenia za prácu, je potrebné podmienky jej nadobudnutia upraviť v pracovnej zmluve (s prípadným odkazom na interný predpis zamestnávateľa). Pokiaľ nejde o plnenie poskytované za prácu, stačí úprava nadobúdania zamestnaneckých akcií v internom predpise zamestnávateľa.        

Zamestnanecké akcie alebo tzv. zamestnanecký opčný plán (Employee Stock Ownership Plan) (ďalej ako „ESOP“) sú zatiaľ menej rozšíreným trendom na Slovensku, ale postupne sa udomácňujú ako benefit najmä v technologickom a startupovom sektore. Participácia pracovníkov (či už priamo zamestnancov alebo tzv. kontraktorov) na majetkovom podiele môže začínajúca, ale aj etablovaná, spoločnosť využiť ako nástroj na prilákanie kvalifikovaných ľudí s potenciálom mať na výnose firmy nadštandardný záujem. Benefitom pre pracovníkov je odmena vo forme zisku na raste a úspechu spoločnosti, pre ktorú pracujú.

ESOP možno vo všeobecnosti definovať ako benefitný program umožňujúci zamestnancom a/alebo kontraktorom získať opcie na kúpu podielov v spoločnosti, v ktorej pracujú. Uvedené je možné zaviesť, na rozdiel od zamestnaneckých akcií upravených v Obchodnom zákonníku, aj v spoločnosti s ručením obmedzeným. Zamestnanci spravidla po odpracovaní určitého času môžu získať opcie, teda budúce právo na kúpu, resp. bezodplatné získanie určitého percentuálneho podielu na spoločnosti. Akcie teda nie sú prevádzané za svoju aktuálnu trhovú cenu, ale za cenu viazanú napríklad k určitému dátumu alebo určenú ako priemernú cenu za vopred obdobie definované v ESOP. V prípade, ak dôjde k zvýšeniu trhovej hodnoty akcií, zamestnanci/kontraktori môžu akcie predať so ziskom. Trvanie ESOP je založené na dlhodobom princípe a často obsahuje určité podmienky, ktoré musia byť naplnené, aby pracovníci, ktorí sú súčasťou ESOP obdržali predmetné akcie. Medzi takéto podmienky častokrát patrí minimálna doba trvania pracovného pomeru alebo zmluvného vzťahu, prípadne neexistencia  menej závažného alebo závažného porušenia pracovnej disciplíny alebo iného neželaného konania voči firme.

V rámci ESOP rozozn

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.