Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

3. OKPP - Forma a obsah nových procesných povinností zamestnávateľa a sankcie za ich nedodržanie

Publikované: Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje novým procesným povinnostiam zamestnávateľa a sankciám za ich nedodržanie.

Hlavná prezentácia je zameraná na:

Vnútropodnikové predpisy ako právne úkony

  • Pracovný poriadok
  • Význam, prijatie, predmet úpravy v pracovnom poriadku.
  • Oboznamovanie zamestnancov.

Diskusia k otázkam:

  • Aké možnosti vo vzťahu k interným predpisom (keďže takéto môžu vo vzájomných súvislostiach inak tvoriť pracovný poriadok) má zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov?
  • Je možné alebo nie je možné upravovať v pracovnom poriadku pri výpočte porušení pracovnej disciplíny slovíčko najmä, teda určím nejaký okruh porušení, čo však neznamená, že ak sa do budúcna stane situácia, ktorá nie je zahrnutá explicitne v pracovnom poriadku ako porušenie pracovnej disciplíny, pretože v čase tvorby pracovného poriadku by mi nenapadlo, že by k niečomu takému mohlo dôjsť a predsa len v budúcnosti k nemu príde a je to také konanie, ktoré napĺňa znaky porušenia pracovnej disciplíny. Môžeme potom ponímať také konanie ako porušenie pracovnej disciplíny?
  • Možno v pracovnom poriadku zaviesť odvolanie vedúceho zamestnanca pôsobiaceho u zamestnávateľa alebo je to v rozpore so ZP?

Prezentujúci: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

Diskusiu moderuje: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

Pre zobrazenie pracovnej situácie nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.