Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

3. OKPP - Od zmluvy k informácii, od papiera k digitalizácii (legislatívne entreé k novele Zákonníka práce týkajúcej sa transparentných a predvídateľných pracovných podmienok)

Publikované: Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje plánovanej novele Zákonníka práce, ktorá má byť účinná od 1. 8. 2022.

Hlavná prezentácia je zameraná na:

Pripravovaná novela ZP (účinnosť od 1. 8. 2022)

  • Pracovná zmluva vs. písomná informácia - čo je potrebné mať v pracovnej zmluve a aké informácie má dostať zamestnanec, aby vedel, aké sú jeho pracovné podmienky?
  • Väzba medzi § 43 a § 44 ZP a ďalšími ustanoveniami ZP - potreba spresnenia pravidiel.
  • Dohoda o náležitostiach v pracovnej zmluve, písomná informácia  v pracovnej zmluve a mimo pracovnej zmluvy.
  • Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy.
  • Informácie o pracovných podmienkach.

Diskusia k otázkam:

  • Vo vzťahu k novele explicitne premietajúcej prax, v prípade skončenia PP z dôvodu nadbytočnosti, pri deklarácii viacerých pracovných miest, bude zamestnávateľ povinný realizovať ponukovú povinnosť s ohľadom na všetky miesta výkonu práce (resp. má na to vplyv určenie hlavného miesta výkonu práce)? Zároveň ak si zamestnanec určí sám miesto výkonu práce, ako bude možné v praxi správne realizovať ponukovú povinnosť pri výpovedi z dôvodu nadbytočnosti?
  • Ak si miesto výkonu práce zvolí zamestnanec, stačí, ak ho určí len cez voľbu obce, alebo aj konkrétne cez presnú adresu? A môže ju priebežne meniť? Čo keď si ho začne určovať každý mesiac inde? Nevzniknú zamestnávateľovi komplikácie, napr. z pohľadu BOZP, vybavenia pracoviska doma atď?
  • Považuje sa za konkurenčný charakter činnosť zamestnanca vykonávajúceho zárobkovú činnosť u podnikateľa a zároveň v orgáne verejnej správy, keďže cieľom orgánu verejnej správy nie je dosiahnutie zisku?

Prezentujúci: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Diskusiu moderuje: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

Pre zobrazenie pracovnej situácie nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.