Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

3. OKPP - Preukazovanie súladu s GDPR vo vnútornom prostredí zamestnávateľa vo väzbe na vnútropodnikové predpisy

Publikované: Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje problematike preukazovania súladu vnútropodnikových predpisov zamestnávateľa s nariadením GDPR.

Hlavná prezentácia je zameraná na:

Preukazovanie súladu vnútropodnikových predpisov s nariadením GDPR

  • Vnútropodnikové predpisy vs GDPR.
  • Podmienky spracúvania osobných údajov zamestnanca (napr. poskytovanie osobných údajov z kamerových záznamov, uzatváranie zmluvných vzťahov a prístup k osobným údajom, zavádzanie nových technológií - posudzovanie bezpečnosti, GDPR compliance, schvaľovacie procesy).
  • Čo upraviť vo vnútropodnikovom predpise (uplatňovanie práv dotknutých osôb, posudzovanie porušenia ochrany osobných údajov, primerané lehoty uchovávania, určenie osôb zodpovedných za dodržiavanie GDPR).
  • Oboznamovanie zamestnancov.

Diskusia k otázkam:

  • Akú povahu má interný predpis zamestnávateľa, ak je vydaný na základe predpisov GDPR a reguluje len GDPR v podniku? Je to pracovnoprávny predpis z titulu, že ho vydáva zamestnávateľ pre zamestnancov? Alebo hybridný predpis? Podľa akého predpisu/zákona by sa posudzovala jeho „platnosť“?
  • Aký je rozdiel, keď zamestnávateľ dá zamestnancovi podpísať súhlas so spracúvaním údajov popri pracovnej zmluve a zákonné spracúvanie osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov?
  • Môžu alebo nemôžu odbory vyžadovať od zamestnávateľa údaje  o novoprijatých zamestnancoch z dôvodu ich následného oslovovania (zo strany odborov) na vstup do odborovej organizácie?
  • Môže zamestnávateľ realizovať testovanie zamestnancov na Covid za účelom zabezpečenia BOZP na pracovisku, konkrétne predchádzať šíreniu ochorenia?

Prezentujúci: Mgr. Tatiana Valentová

Diskusiu moderuje: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

 
 
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.