Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Podpora v čase skrátenej práce („kurzarbeit“)

Publikované: Autor/i: www.noveaspi.sk

Podpora v čase skrátenej práce „kurzarbeit“ predstavuje úplne nový nástroj na riešenie nepredvídaných hospodárskych a pandemických kríz. Kým sa zamestnávateľ dostane k podaniu žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce, musí splniť veľké množstvo formálnych i obsahových podmienok, aby bola jeho žiadosť úplná a aby sa stal oprávneným žiadateľom.

Prezentácia sa zameriava nielen na postup zamestnávateľa a možnosti jeho vstupu do systému získania podpory v čase skrátenej práce, ale aj na obmedzenia tohto vstupu.  Zároveň upozorňuje na aplikačné problémy pri zavedení „kurzarbeitu“ vzhľadom na jeho rozsiahle prepojenie s ďalšími právnymi predpismi.

Ponúka odpovede na aktuálne otázky:

 • Aké sú možnosti zamestnávateľa pri získaní podpory v čase skrátenej práce?
 • Aké podmienky musí zamestnávateľ splniť, aby bola jeho žiadosť úplná?
 • Aké sú formálne a obsahové náležitosti žiadosti o podporu v čase skrátenej práce?
 • Aké sú obmedzenia vstupu zamestnávateľa pri vstupe do systému podpory v čase skrátenej práce?
 • Ako postupovať pri uzatváraní dohody so zástupcami zamestnancov a so zamestnancami?
 • Ako riešiť kolektívny spor so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancami, ak nebudú súhlasiť s podaním žiadosti zamestnávateľa o podporu v čase skrátenej práce?
 • Ako má zamestnávateľ postupovať, ak vyplatil podporu v nesprávnej výške?

Venuje sa aj ďalším problémovým okruhom:

 • Nová prekážka v práci na strane zamestnávateľa (podpora v čase skrátenej práce) vs ostatné prekážky v práci na strane zamestnávateľa – prelínanie s prestojom a vážnymi prevádzkovými dôvodmi.
 • Uzatvárania dohody so zástupcami zamestnancov podľa § 142 ods. 5 Zákonníka práce a dohody podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce (Má to byť jedna dohoda alebo samostatné dohody? Môže byť obsiahnuté v kolektívnej zmluve? Koľko dohôd musí zamestnávateľ uzatvoriť so zamestnancami?).
 • Identifikácia „vonkajšieho faktora“, ktorý je nevyhnutný pre vstup zamestnávateľa do kurzarbeitu, a posúdenie okamihu vzniku a skončenia tohto obdobia, počas ktorého môže žiadať o poskytnutie tejto podpory.
 • Určenie individuálneho pracovnoprávneho vzťahu konkrétneho druhu, na podklade ktorého možno identifikovať u zamestnávateľa fyzické osoby v právnom postavení zamestnanca, o ktorých prideľovanie práce v uvedenom zmysle ide.
 • Problémy s určením  správneho organizačného vyčlenenia niektorej z vnútorných častí zamestnávateľa ako časti zamestnávateľa v podobe jeho organizačnej zložky alebo prevádzkarne, ak má ísť o obmedzenie činnosti v časti zamestnávateľa a nie u celého zamestnávateľa.
 • Určenie oprávneného žiadateľa – zamestnávateľa podľa Zákonníka práce, Obchodného zákonníka a pod. a jeho časti.
 • Rozsah a miera participačného práva zástupcov zamestnancov alebo zamestnancov ako podmienka podania žiadosti zamestnávateľa o podporu v čase skrátenej práce.
 • Vznik a riešenie kolektívneho sporu so zástupcami zamestnancov alebo sporu so zamestnancami, ak nebudú súhlasiť s podaním žiadosti zamestnávateľa o podporu v čase skrátenej práce.
 • Podanie žiadosti a jej formálne i obsahové náležitosti o podporu v čase skrátenej práce a suma, výplata a obdobie poskytovania podpory v čase skrátenej práce (určenie okruhu zamestnancov, určenie výšky podpory a pod.).
 • Povinnosti zamestnávateľa a vrátenie podpory pri ich porušení, úprava odvodových a daňových povinností.
 • Pôsobnosť orgánov štátnej správy a správne konanie proti príjemcovi podpory v čase skrátenej práce.
 • Ďalšie informácie súvisiace napr. s GDPR či možnosťami zamestnávateľa riešiť situácie, ak vyplatil menšiu alebo vyššiu podporu, ako mal vyplatiť podľa zákona a objektívnej situácie na jeho strane.

 

Prezentujúci: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

 
 
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.