Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Prechod práv a povinností z pracovnoprávneho vzťahu a príspevok na rekreáciu

Publikované: Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

V praxi bola položená otázka vo veci práva zamestnanca na príspevok na rekreáciu [§ 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“)] v prípade prechodu práv a povinností z pracovnoprávneho vzťahu, t. j. ako sa posudzuje zákonom ustanovená podmienka „zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov“, ak je zamestnanec prevedený zo spoločnosti A na spoločnosť B. Posudzuje sa len úsek od prevodu alebo aj predchádzajúci čas trvania pracovného pomeru pred prevodom?

Stanovisko:

Zákonník práce upravuje pravidlá tzv. prevodu zamestnávateľa (podniku) a práva zamestnancov pri tomto prevode. Tieto pravidlá sčasti vychádzajú z práva EÚ, pričom ide o transpozíciu smernice Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov.

Cieľom právnej úpravy je zachovanie práv zamestnancov, t. j. aby prevod zamestnávateľa (podniku) negatívne nezasiahol zamestnancov, čo sa týka už nadobudnutých práv (samozrejme ex

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.