Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Vyslanie slovenských zamestnancov do Rakúska a určenie formy zamestnania

Publikované: Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Slovenská stavebná spoločnosť s r. o. má uzatvorenú zmluvu s inou stavebnou firmou v Rakúsku. Svojich zamestnancov bude vysielať na 10 dní do Rakúska a potom budú pracovať 5 dní doma na Slovensku a opäť 10 dní v Rakúsku. Vyplácať ich bude slovenská spoločnosť s r. o. Rakúska spoločnosť bude vyplácať za každého zamestnanca slovenskej spoločnosti s r. o. na základe vystavenej objednávky faktúrou. V Rakúsku pracovníci nemôžu pracovať na základe subdodávky, ale rakúska spoločnosť si požičia na prácu zamestnancov požičia. Ide o celkovú dobu trvania na 4 mesiace. Ako treba posudzovať tento prípad, ide tu o:

  • agentúry dočasného zamestnávania,
  • personálnu agentúru,
  • agentúru podporovaného zamestnávania?

Aký je rozdiel medzi týmito formami zamestnania? Slovenská spoločnosť s r. o. potrebuje požiadať o licenciu a nevie určiť, o ktorú ide.

Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti") upravuje všetky tri inštitúty - sprostredkovanie zamestnania (tzv. personálnu agentúru), agentúru dočasného zamestnávania a agentúru podporovaného zamestnávania.

Podľa § 25 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti sprostredkovanie zamestnania za úhradu (činnosť personálnej agentúry) môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba za podmienok ustanovených týmto zákonom, ak má na túto činnosť oprávnenie. Pod oprávnením sa rozumie viazaná živnosť "Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta".
Podľa § 29 ods. 1 zákona o službách v zamestnanosti je agentúra dočasného zamestnávania (ďalej len "ADZ") právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere tzv. dočasného agentúrneho zamestnanca
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.