Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Simona Laktišová

Počet článkov autora: 10


Dohoda o hmotnej zodpovednosti N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Môže zamestnávateľ nejakým spôsobom "prinútiť" zamestnanca, aby s ním uzatvoril dohodu o hmotnej zodpovednosti, keď ju zamestnanec nechce podpísať?

Možnosť uzatvoriť s lekárom nadúväzok N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Nemocnica má lekárov s uzatvorenými pracovnými zmluvami za týchto podmienok: lekár špecialista, pracovisko určené Fakultná nemocnica, týždenný úväzok 1,00 = 37,5 hod. Zamestnancov s týmito podmienkami vie preradiť aj na iné pracoviská v areáli nem...

Postup zamestnávateľa pri zisťovaní právoplatného odsúdenia zamestnanca N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Zamestnávateľ je oprávnený okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom iba vo výnimočných prípadoch, ktoré stanovuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“). Jedným z dôvodov okamžitého skončenia pracovného pomeru z...

Povinnosť používania interných smerníc v spoločnosti s ručením obmedzeným N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Je povinnosťou spoločnosti s r. o. (SBS) mať vypracovaný Pracovný poriadok a Mzdový poriadok v prípade, že na spracovanie mzdovej agendy využíva externú firmu? Podľa akého zákona?

Pracovné zmluvy N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Česká firma je registrovaná ako zamestnávateľ na Slovensku (má slovenské DIČ zo závislej činnosti, podáva mesačné hlásenia do poisťovní a na daňový úrad). Miesto výkonu práce je v Bratislave (predajňa) a ide približne o 15 zamestnancov. Teraz česk...

Uzavretie dohody o sporných nárokoch ako spôsob skončenia súdneho sporu medzi zamestnancom a zamestnávateľom N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

V praxi častokrát dochádza k sporom medzi zamestnávateľom a zamestnancom počas trvania pracovného pomeru, najmä však po skončení pracovného pomeru. Medzi sporné nároky zamestnanca, ktoré si uplatňuje voči zamestnávateľovi, patrí napríklad nevyplat...

Vyslanie slovenských zamestnancov do Rakúska a určenie formy zamestnania N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Slovenská stavebná spoločnosť s r. o. má uzatvorenú zmluvu s inou stavebnou firmou v Rakúsku. Svojich zamestnancov bude vysielať na 10 dní do Rakúska a potom budú pracovať 5 dní doma na Slovensku a opäť 10 dní v Rakúsku. Vyplácať ich bude slovensk...

Z rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Skončenie pracovného pomeru príslušníka mestskej (obecnej) polície z dôvodu organizačnej zmeny N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Na vykonanie organizačnej zmeny, ktorá má za následok skončenie pracovného pomeru príslušníka mestskej (obecnej) polície podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, je oprávnené len mestské (obecné) zastupiteľstvo. Rozsudok Najvyššieho súdu S...

Zamestnanie cudzinca v štáte Európskej únie N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Slovenská SZČO (živnostenský list na Slovensku) chce v ČR zrealizovať búracie práce. Podnikateľ by na túto činnosť chcel zamestnať na dohodu na cca 3 mesiace 1 človeka z ČR. Ako má postupovať, aby túto osobu z ČR mohol legálne zamestnať na DPČ? Fa...

Zamestnanie cudzinca z Európskej únie N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Slovenská SZČO (živnostenský list na Slovensku) chce v ČR zrealizovať búracie služby. Podnikateľ by na túto činnosť chcel zamestnať na dohodu o pracovanej činnosti (DPČ) na cca 3 mesiace 1 človeka z ČR. Ako má postupovať, aby pracovníka z ČR mohol...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.