Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Simona Laktišová

Počet článkov autora: 4


Dohoda o hmotnej zodpovednosti N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová

Môže zamestnávateľ nejakým spôsobom "prinútiť" zamestnanca, aby s ním uzatvoril dohodu o hmotnej zodpovednosti, keď ju zamestnanec nechce podpísať?

Uzavretie dohody o sporných nárokoch ako spôsob skončenia súdneho sporu medzi zamestnancom a zamestnávateľom N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová

V praxi častokrát dochádza k sporom medzi zamestnávateľom a zamestnancom počas trvania pracovného pomeru, najmä však po skončení pracovného pomeru. Medzi sporné nároky zamestnanca, ktoré si uplatňuje voči zamestnávateľovi, patrí napríklad nevyplat...

Z rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Skončenie pracovného pomeru príslušníka mestskej (obecnej) polície z dôvodu organizačnej zmeny N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová

Na vykonanie organizačnej zmeny, ktorá má za následok skončenie pracovného pomeru príslušníka mestskej (obecnej) polície podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, je oprávnené len mestské (obecné) zastupiteľstvo. Rozsudok Najvyššieho súdu S...

Zamestnanie cudzinca v štáte Európskej únie N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová

Slovenská SZČO (živnostenský list na Slovensku) chce v ČR zrealizovať búracie práce. Podnikateľ by na túto činnosť chcel zamestnať na dohodu na cca 3 mesiace 1 človeka z ČR. Ako má postupovať, aby túto osobu z ČR mohol legálne zamestnať na DPČ? Fa...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.