Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Pracovné zmluvy

Publikované: Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Česká firma je registrovaná ako zamestnávateľ na Slovensku (má slovenské DIČ zo závislej činnosti, podáva mesačné hlásenia do poisťovní a na daňový úrad). Miesto výkonu práce je v Bratislave (predajňa) a ide približne o 15 zamestnancov. Teraz česká firma založila slovenskú s. r. o. (spoločníkom tejto slovenskej s. r. o. je táto česká firma). Nechceme riešiť tak pracovné vzťahy, že česká firma s dohodou ukončí pracovný pomer so zamestnancami k 31. 12. 2021 a spíšeme novú pracovnú zmluvu na novú slovenskú s. r. o. od 1. 1. 2022, lebo by to malo efekt na odpracované roky u firmy, prípadné odstupné, ak sa s nimi nedohodneme atď. Podľa právnikov možné riešenie by bolo, že túto zmenu (zmena zamestnávateľa – právnická osoba) by sme len od 1. 1. 2022 oznámili zamestnancom, a v rámci tohto oznámenia by všetky práva a povinnosti zamestnávateľa sme previedli na novú slovenskú s. r. o. Na základe tohto dokumentu by sme všade odhlásili a prihlásili zamestnancov už uvedeným spôsobom. Je hore uvedený postup v súlade so zákonom? Ak nie, mohli by sme riešiť hore uvedené dodatkom k pracovnej zmluve, čo by podpísali obidve strany?

V prípade prechodu zamestnancov k inému zamestnávateľovi (prevod hospodárskej jednotky) by sa malo postupovať v súlade s § 28 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. V tomto prípade nie je potrebné ukončiť so zamestnancami pracovný pomer u pôvodného (odovzdávajúceho) zamestnávateľa, nakoľko prevodom pokračuje nový (preberajúci) zamestnávateľ ako zamestnávateľ voči prevedeným zamestnancom. Práva a povinnosti doterajšieho zamestnávateľa voči zamestnancom, ktorých pracovnoprávne vzťahy do dňa prevodu zanikli, zostávajú nedotknuté. Je však potrebné slniť všetky povinnosti, ktoré zákon pri prevode zamestnancom vyžaduje v rámci § 28 až § 29a Zákonníka práce.

V prípade prevodu zamestnancov podľa Zákonníka práce a dodržaniu všetkých zákonných povinností, nedôjde k ukončeniu pracovného pomeru daných zamestnancov a zamestnanci plynule pokračujú v pracovnom pomere bez vplyvu na dĺžku odpracovaných rokov a výšky odstupného.

Je však potrebné zdôrazniť, že zamestnávateľ má povinnosť najneskôr jeden mesiac pred tým, ako dôjde

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.