Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Neuspokojivé plnenie pracovných úloh a objektívna nemožnosť ich plnenia

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Pandémia koronavírusu a s ňou spojené zavádzanie protiepidemických opatrení sa prejavili aj v osobitnej forme v rámci realizácie individuálnych pracovnoprávnych vzťahov pri určitých, na výkon orientovaných, pracovných pozíciách. Vzhľadom na mnohé obmedzenia, ktoré sa dotkli možnosti týchto kategórií zamestnancov dosiahnuť určité stanovené individuálne alebo skupinové ciele, prišlo k rôznym prístupom zamestnávateľov pri riešení predmetnej situácie.

Prakticky išlo o rôzne skupiny zamestnancov vykonávajúcich prácu napr. v obchode alebo v službách, kde je ich mzdové ohodnotenie zložené z určitého fixného základu v podobe základnej zložky mzdy, poskytovanej na základe dohodnutého rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, a nadtarifnej zložky mzdy, ktorú predstavuje nejaká forma osobného alebo skupinového ohodnotenia založená na plnení stanovených alebo dohodnutých cieľov pre skupinu zamestnancov a/alebo následne so samotným zamestnancom (napr. výška dosiahnutého obratu, počet uzatvorených zmlúv s klientami, predaj určitého počtu výrobkov alebo dosiahnutie určitého počtu poskytnutých služieb klientom) v stanovenom časovom rozmedzí.

V aplikačnej praxi sa možno stretnúť s rôznymi prístupmi zamestnávateľov pri riešení tejto situácie, pričom ten najextrémnejší je aj predmetom tohto článku. Bezpochyby (aspoň podľa praktických skúseností) väčšina zamestnávateľov volila minimalistický prístup, kde nedosiahnutie stanovených cieľov v dôsledku celkovej pandemickej situácie posúdila ako takú prekážku vis maior, ktorá neumožnila zamestnancom splnenie stanovených cieľov, a dôsledkom tohto stavu bolo nanajvýš nepriznanie alebo krátenie nadtarifnej zložky mzdy, ktorá sa od miery naplnenia týchto cieľov odvíjala.

Niektorí zamestnávatelia však situáciu poňali absolútne odlišne a zamestnancom začali doručovať upozornenia na neuspokojivé plnenie pracovných úloh so súčasnou možnosťou ich upozornenia na prípadnú možnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce"), ktorým sa, samozrejme, zamestnanci bránia.

Hoci sa vyžaduje posúdenie okolností konkrétnych prípadov, vo všeobecnosti si dovolíme uviesť právny názor, že takéto konanie z

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.