Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Štvordňový pracovný týždeň. Utopická vízia či bežný štandard?

Kategória: Pracovný čas Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur., Counsel, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

Štvordňový pracovný týždeň je v ostatnom čase často diskutovanou témou. Najmä po období pandémie COVID-19 sa začal pohľad na prácu a na rovnováhu medzi prácou a súkromným životom v značnej miere meniť. Okrem otázky práce z domu to podnietilo aj diskusie o tom, či je „klasický“ päťdňový pracovný týždeň skutočne najlepší pre výkon a psychickú pohodu zamestnancov, či dáva zmysel z hľadiska produktivity zamestnávateľov alebo sa ho držíme len preto, lebo je to spôsob, akým sa to jednoducho robí už roky.

Aj legislatíva Európskej únie postupne kladie čoraz väčší dôraz na tzv. work-life balance, čiže zosúladenie osobného a pracovného života, dôkazom je okrem iného aj prijatie dvoch smerníc ešte v roku 2019[1], ktoré boli transponované do slovenského právneho poriadku s účinnosťou od 1. novembra 2022. V súčasnosti neexistuje jednotná legislatíva na celoeurópskej úrovni, ktorá by upravovala 4-dňový pracovný týždeň. Jednotlivé členské štáty môžu preto túto tému uchopiť podľa svojich predstáv.

V rámci legislatívy Európskej únie je s ohľadom na pracovný čas relevantná smernica 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času. Táto smernica bola prevzatá aj do právneho poriadku Slovenskej republiky a určuje okrem iného limity pracovného času a dĺžku a pravidelnosť jednotlivých prestávok a dôb odpočinku.

Trendy v Európskej únii a vo svete

Rakúsko už od roku 2008 v zákone o pracovnom čase predpokladá možnosť 4-dňového pracovného týždňa. Vo všeobecnosti platí, že dohodnutý týždenný pracovný čas sa rozdelí
do 4 dní v týždni. Neexistuje nárok zamestnanca na 4-dňový pracovný týždeň, zamestnávateľ musí s takýmto rozvrhom pracovného času súhlasiť. Je možné aj striedanie 4-dňového a 5-dňového týždňa. V Rakúsku povinne platné kolektívne zmluvy môžu určovať, či voľným dňom zamestnanca môže byť ktorýkoľvek deň v týždni alebo či má zamestnanec povinnosť pracovať štyri po sebe idúce dni.

Belgicko v nariadení vlády v roku 2022 upravilo, že belgickí zamestnanci, ktorí pracujú na plný úväzok, majú právo požiadať svojho zamestnávateľa o možnosť pracovať štyri dni v týždni, no bez redukcie odpracovaných hodín v rámci pracovného týždňa. V praxi to znamená zachovanie si, pre nich zvyčajného, 38-hodinového pracovného týždňa, ale možnosť odpracov

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.