Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Výkon inej zárobkovej činnosti – dá sa zabrániť tomu, aby zamestnanec pracoval aj pre iného zamestnávateľa?

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

V dnešnej dobe nie je ojedinelé, že zamestnanec pracuje pre viacerých zamestnávateľov. Takúto možnosť pozná a upravuje aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) v § 83. Podľa tejto právnej úpravy môže zamestnanec popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa.

Konkurenčný charakter

Z definície v § 83 Zákonníka práce je zrejmé, že pokiaľ zamestnanec neplánuje vykonávať konkurenčnú činnosť k činnosti zamestnávateľa, tak zamestnávateľa nemusí žiadať o súhlas a nie je povinný ho ani len o výkone takejto činnosti informovať. Pre obe strany by preto malo byť zrejmé, čo sa rozumie pod konkurenčnou činnosťou, resp. činnosťou s konkurenčným charakterom.

Pri posúdení tejto otázky je relevantné, akú činnosť zamestnávateľ v skutočnosti vykonáva. Ak má zamestnávateľ v obchodnom registri zapísaných 20 predmetov podnikania, ale v skutočnosti vykonáva len jeden, bude sa posudzovať konkurenčný charakter len voči skutočne prevádzkovanému predmetu podnikania.

Napríklad upratovacie služby – ak zamestnanec vykonáva upratovacie služby u jedného zamestnávateľa, mal by požiadať o súhlas, ak chce vykonávať upratovacie služby aj u ďalšieho zamestnávateľa alebo si založiť takéto podnikanie. Hoci práve pri jednoduchších prácach, napriek tomu, že je splnené kritérium konkurenčného charakteru, reálna konkurencia s následkom zníženia obratu u zamestnávateľa vo väčšine prípadov nehrozí.

Iným príkladom by mohla byť stavebná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na stavbu ciest, a jej zamestnanec by chcel pracovať aj pre iného zamestnávateľa, ktorý sa špecializu

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.