Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Smart dokumenty

Dohoda o čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas

Kategória: Dohody

Nariadená práca nadčas je práca nadčas, ktorú zamestnávateľ nariaďuje bez súhlasu zamestnanca, t. j. na jej nariadení sa so zamestnancom nepotrebuje dohodnúť a nepotrebuje jeho súhlas s jej výkonom (zamestnanec je povinný vykonať prácu, ktorá mu bola v súlade so ZP nariadená ako práca nadčas). V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín.

Hoci ZP neustanovuje obligatórnu písomnú formu takejto dohody o čerpaní náhradného voľna medzi zamestnávateľom a zamestnancom, s ohľadom na objektivizáciu určenia termínu, kedy príde k faktickému čerpaniu náhradného voľna zamestnancov, i pre zvýšenie právnej istoty, resp. prípadné spory ohľadom dojednaných podmienok poskytovania náhradného voľna za vykonanú prácu nadčas odporúčame písomnú formu takéhoto dojednania.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.