Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Smart dokumenty

Dohoda o vykonaní práce

Kategória: Dohody

Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára na prácu alebo plnenie pracovných úloh, ktoré sú dané výsledkom obdobne. Možno ju uzatvoriť na maximálne 12 mesiacov.
 
Rozsah práce realizovanej na základe dohody o vykonaní práce nesmie prekročiť 350 hodín v kalendárnom roku. Do tohto času sa zahŕňa aj čas potrebný na prácu vykonávanú na základe inej dohody o vykonaní práce, ktorú zamestnanec vykonáva u toho istého zamestnávateľa (medzi tým istým zamestnancom a tým istým zamestnávateľom).
 
Dohoda o vykonaní práce zaniká okamihom (dňom) splnenia pracovnej úlohy (dokončením a odovzdaním práce).
 
Dohoda o vykonaní práce musí byť uzatvorená v písomnej forme. Nedodržanie písomnej formy spôsobuje absolútnu neplatnosť takéhoto právneho úkonu vo väzbe na § 17 ods. 2 ZP a na takýto právny úkon sa nahliada, ako by nebol účastníkmi urobený. Dohoda o vykonaní práce musí byť uzatvorená v predstihu, najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.