Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Smart dokumenty

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Kategória: Skončenie pracovného pomeru

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer len z taxatívne vymedzených dôvodov v zmysle § 69 ZP, napr. ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu alebo zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, prípadne ak je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie. Mladistvý zamestnanec môže navyše v zmysle § 69 ods. 2 ZP skončiť pracovný pomer aj z dôvodu, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

Zamestnanec môže skončiť okamžite v zmysle § 69 ods. 3 ZP pracovný pomer v prekluzívnej lehote jedného mesiaca, mesiac odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel (subjektívna lehota).
V nadväznosti na okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom mu v zmysle § 69 ods. 4 ZP prináleží peňažné plnenie. Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku v zmysle § 134 ZP za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.