Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Smart dokumenty

Oznámenie zamestnanca o trvaní na ďalšom zamestnávaní

Kategória: Oznámenia

Zákonník práce neupravuje konkrétnu formu alebo požiadavky na obsah takéhoto oznámenia s ohľadom na preukázanie skutočnosti, že zamestnanec skutočne oznámil zamestnávateľovi, že má záujem na ďalšom výkone práce. Oznámenie zamestnanca by malo primárne dostatočne označiť jednotlivé subjekty pracovného pomeru (zamestnávateľa a zamestnanca, ktorý neplatne skončil pracovný pomer), ďalej označenie pracovnej zmluvy, ktorá založila pracovný pomer medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Z obsahu oznámenia zamestnanca by mala jednoznačne vyplývať vôľa zamestnanca, že napriek neplatnému skončeniu pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, má naďalej záujem na výkone práce u zamestnávateľa a aby mu ju tento aj prideľoval. Oznámenie zamestnanca by malo ďalej jednoznačne deklarovať, že právny úkon, ktorý vykonal zamestnávateľ voči zamestnancovi a ktorým mal v úmysle skončiť pracovný pomer so zamestnancom, považuje zamestnanec za neplatný a súčasne považuje pracovnú zmluvu a na základe nej vzniknutý pracovný pomer za platné a trvajúce.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.