Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Smart dokumenty

Ponuka inej vhodnej práce

Kategória: Ponuky

Ponuková povinnosť ustanovená v § 63 ods. 2 ZP predstavuje kľúčovú povinnosť zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru výpoveďou. Ponuka inej vhodnej práce sa musí realizovať pred samotným podaním výpovede a považuje sa za hmotnoprávnu podmienku platnosti podanej výpovede zamestnávateľom.

Podľa § 63 ods. 2 písm. a) ZP môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 ZP pred uplynutím doby, na ktorú bol pracovný pomer na určitú dobu dohodnutý, pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce a zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú, pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

Formu realizácie ponukovej povinnosti zo strany zamestnávateľa ZP explicitne neustanovuje, t. j. pripúšťa sa ústna i písomná forma jej splnenia.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.