Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Každý druhý podnik uvažoval o krátení pracovného času

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 23. júna (TASR) – Krátenie rozsahu svojej podnikateľskej činnosti napríklad formou skrátenia pracovného času zamestnancov alebo dočasného vynechania pracovnej zmeny zvažoval v čase vrcholu koronakrízy každý druhý podnikateľský subjekt z kľúčových odvetví na Slovensku. S prepadmi tržieb bojovalo 88 % firiem kľúčových odvetví. Vyplýva to z osobitného prieskumu Štatistického úradu (ŠÚ) SR, ktorý zozbieral odpovede od 434 firiem či podnikov zo štyroch odvetví ekonomiky - obchodu, priemyslu, stavebníctva a vybraných trhových služieb.

Úvahy o krátení rozsahu podnikania potvrdilo 46,5 % podnikov, 38,2 % nad tým zatiaľ neuvažovalo. "Možnosť krátenia rozsahu podnikania najviac uvádzali firmy z odvetvia priemyslu, potvrdilo to až 57 % podnikov. V obchode pripúšťalo krátenie rozsahu podnikania necelých 45 % spoločností, vo vybraných trhových službách takmer 44 % firiem a podnikov," priblížil predseda ŠÚ SR Alexander Ballek. Najmenší podiel firiem uvažujúcich o znížení rozsahu podnikania bol v stavebníctve. Z hľadiska veľkosti firiem sa odpovede o krátení vyskytovali u šiestich z desiatich podnikov najmä vo veľkých firmách s 250 a viac zamestnancami.
      Úrad zároveň zisťoval, aký pokles tržieb evidovali podnikatelia. Pokles tržieb potvrdila absolútna väčšina firiem v skúmaných odvetviach slovenskej ekonomiky. Spomedzi všetkých firiem 33,9 % podnikov deklarovalo pokles tržieb do 25 %. Viac ako polovica podnikov uvádzala ešte vyšší prepad tržieb. Prepad vyšší, ako je 50 % tržieb, uviedla približne štvrtina podnikov.
      Najvýraznejšie bolo pritom postihnuté odvetvie vybraných trhových služieb, v ktorom až 74,2 % podnikateľských subjektov riešilo poklesy tržieb. Odvetvie zahŕňa napríklad podnikanie s nehnuteľnosťami, cestovné kancelárie či kadernícke a kozmetické služby. V odvetví obchodu pokles tržieb potvrdilo viac ako 70 % podnikov, v priemysle pokles zasiahol 64,8 % podnikov a v stavebníctve 58,9 % subjektov. Najhoršia situácia bola podľa ŠÚ SR v odvetví obchodu, kde najväčší podiel podnikov deklaroval pokles tržieb o viac ako 50 %.
      Úrad sa tiež zaujímal o to, ako ovplyvní vyhlásenie mimoriadnej situácie zamestnanosť v daných spoločnostiach v nasledujúcich týždňoch. "Celkovo úvahy o prepúšťaní potvrdilo 24 % podnikov. Najväčší podiel firiem pripúšťajúcich prepúšťanie bol v odvetví stavebníctva, kde očakávalo prepúšťanie 27,4 % a v obchode 26,2 %," spresnil Ballek.
      Podnikateľské subjekty naprieč sledovanými odvetviami zhodne najčastejšie deklarovali očakávaný pokles zamestnanosti približne do 25 % pracovníkov, uviedlo to až 73 % firiem. Najvýraznejšie sa uvedená miera prepúšťania prejavila vo veľkých spoločnostiach. Väčší objem prepúšťania, až do 50 % zamestnancov, uviedlo 14,2 % podnikov, a to najmä stredne veľké spoločnosti.
      Prieskum zároveň potvrdil, že absolútna väčšina spoločností vo všetkých štyroch skúmaných odvetviach neuvažuje o zmene doterajšej podnikateľskej činnosti na inú činnosť.
      Osobitný prieskum ŠÚ SR mapoval aktuálny stav podnikateľského prostredia po vyhlásení mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.