Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Od 1. júla sa zvyšuje aj maximálna výška garančnej dávky

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Až o 237 eur bude od 1. júla 2020 vyššia maximálna dávka garančného poistenia. Na túto dávku vzniká nárok zamestnancovi, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopný a neuspokojoval nároky zamestnanca z tohto pracovnoprávneho vzťahu.

Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa (ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii) vznikne v čase od 1. júla 2020 do 30. júna 2021, výška garančnej dávky môže dosiahnuť maximálne 3 276 eur (táto suma predstavuje trojnásobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného za kalendárny rok 2019). V predchádzajúcom ročnom období (od 1. júla 2019 do 30. júna 2020) bola jej maximálna výška 3 039 eur.

Rastúci trend v posledných mesiacoch tohto roka zaznamenala aj priemerná výška dávky garančného poistenia vyplácanej Sociálnou poisťovňou. Oproti prvým piatim mesiacom minulého roka (od januára do konca mája) sa tento rok za rovnaký čas zvýšila o takmer 240 eur (z 1 744,04 eura na 1 983,44 eura).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.