Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pandemické ošetrovné školákov netreba ukončovať osobitným spôsobom, k 30. 6. 2020 zanikne automaticky

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Pandemické ošetrovné (OČR) počas školských prázdnin rodičom školopovinných detí zaniká automaticky zo zákona. Prestáva byť totiž splnený predpoklad uzatvorenia školy príslušným orgánom, pretože cez prázdniny sú školy uzatvorené zo zákona.

Preto takúto pandemickú OČR nie je potrebné ukončovať osobitným spôsobom, rodič, ktorý kvôli začiatku školských prázdnin končí s poberaním dávky OČR, nemusí voči Sociálnej poisťovne urobiť žiadne kroky, ani nič oznamovať.

Koncom júna zašlú rodičia – tak ako doteraz na konci každého mesiaca – už iba formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné s údajmi, v ktorých dňoch sa v júni o školopovinné dieťa starali. Za júl už čestné vyhlásenia posielať nebudú.

Na to, aby prípadne mohli pokračovať v poberaní dávky aj v júli, teda cez školské prázdniny, potrebujú potvrdenie od lekára a následne, za júl, musia na konci mesiaca poslať vyplnené čestné vyhlásenie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.