Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Praktické tipy k prevádzkovaniu kamerových systémov v súlade s GDPR (Príručka)

Kategória: Aktuality Autor/i: SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o.

Kamerové systémy GDPR

Európsky výbor pre ochranu údajov prijal nové usmernenie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení. Usmernenie sprísňuje zaužívané postupy a detailnejšie popisuje spôsob správneho prevádzkovania kamerových systémov. 

Právna úprava platí pre prevádzkovateľov, ktorí zhromažďujú a uchovávajú záznamy o osobách, ktoré vstupujú do monitorovaného priestoru a sú identifikovateľné. Ak osoby nie je možné identifikovať, monitorovanie nepodlieha právnej úprave GDPR. 

V článku prinášame zhrnutie najpodstatnejších pravidiel týkajúcich sa informačnej povinnosti prevádzkovateľa a doby uchovávania kamerových záznamov.

Plnenie informačnej povinnosti 

Prevádzkovatelia kamerových systémov musia poskytnúť monitorovaným osobám informácie o spracúvaní ich osobných údajov (OÚ). Rozsah poskytovaných údajov je pomerne široký, preto viaceré predpisy EÚ odporúčajú zaviesť prevádzkovateľom tzv. viacvrstvový prístup.
Prevádzkovateľ tak poskytuje povinné informácie vo viacerých fázach. Najdôležitejšie informácie by mali byť uvedené už na samotnom výstražnom označení – piktograme (tzv. prvá vrstva) a ďalšie informácie je vhodné poskytnúť inými prostriedkami, napr. na webovej stránke (tzv. druhá vrstva).

Prvá vrstva

Prostredníctvom prvej vrstvy informácií sa dotknutá osoba prvý krát dozvedá, že ju monitorujú. Preto je na informovanie vhodné použiť výstražné označenie s obrázkom kamery, ktorá upúta pozornosť dotknutej osoby. Tu však oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa ani zďaleka nekončí. Preto nestačí vyvesiť v monitorovaných priestoroch len piktogram kamery s nápisom „priestor je monitorovaný kamerovým systémom“ (ako to veľa prevádzkovateľov stále robí).

V monitorovaných priestoroch už nestačí vyvesiť len piktogram kamery s výstražným nápisom.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.